اسماعیل حیدری , esiclub

اسماعیل حیدری

اسماعیل حیدری , esiclub

اسماعیل حیدری

62نــــفــــــر
عضو شده اند
62نفر عضو شده اند
یک چهره دوست داشتنی ومحبوب در آذربایجان که هم خوب میخنداند وهم صدای خوبی دارد ودر ایام سوگواری ائمه به مرسیه ونوحه خانی میپردازدیک چهره دوست داشتنی ومحبوب در آذربایجان که هم خوب میخنداند وهم صدای خوبی دارد ودر ایام سوگواری ائمه به مرسیه ونوحه خانی میپردازدمشاهده کامل مشخصات
19 خرداد 1385
lotfan agar khastid ozv shid say konid faal shavid

اعضاء

 • آیدین  , javad_khafan69
 • جواد , javadagin
 • آنار آتالی , anaratali
 • آیدین , abcdefjhijkl
 • 62 نفر

  morebox img

کلوبهای مشابه

 • خسرو خسروشاهی , khosroshahiclub
 • جرد لتو , leto
 • لارا دیوتا , lara_dutta
  عناوین بحث ها پاسخها بروز رسانی
10
92/1/8 (20:34)
7
91/8/13 (14:55)
0
88/6/26 (20:06)
1
88/5/11 (13:22)
0
87/10/13 (21:19)
0
86/5/21 (21:53)
1
85/6/20 (16:32)