دانشگاه غیره انتفائی سارویه ساری , daneshgah_ghire_entefai_saroye

دانشگاه غیره انتفائی سارویه ساری

دانشگاه غیره انتفائی سارویه ساری , daneshgah_ghire_entefai_saroye

دانشگاه غیره انتفائی سارویه ساری

162نــــفــــــر
عضو شده اند
162نفر عضو شده اند
خوش امد میگم به دانشجویان گل این دانشگاهخوش امد میگم به دانشجویان گل این دانشگاهمشاهده کامل مشخصات
14 مهر 1385
آموزش و تحصیل

اعضاء

 • ساسان 13 , sasyb13
 • میر فرنود طاهری عماد طاهری عمادی , farnood_emadi
 •  , nima00010
 • نوید , nightfire_007
 • 162 نفر

  morebox img

کلوبهای مشابه

 • ترس؟؟؟؟؟؟؟؟؟ , cloob_tars
 • دل و قلوه , midst_kidney
 • پرستاران , nursing2
دانشگاه غیره انتفائی سارویه ساری , daneshgah_ghire_entefai_saroye
تام کروز , ahsh2006
5
بیا منو یاری بکنگونه هام خشکیده شد کاری بکنغیرگریه مگه کاری میشه کردکاری از ما نیاد زاری بکناون که رفته دیگه هیچ وقت نمیادتا قیامت دل من گریه میخواتهرچی دریا رو زمین داره خدابا تموم ابر های اسموناکاش می داد همه رو به چشم من تا چشام به حال من گریه کنناون که رفته دیگه هیچ وقت نمیاتتا قیامت دل من گریه میخواتقصه ی گذشته های خوب من خیلی زود مثل یه خواب تموم شدنحالا باید سر رو زانوم بزارمتا قیامت اشک حصرت ببارمدل هیشکی مثل من غم ندارهمثل من غربت و ماتم ندارهحالکه گریه دوای دردمهچرا چشمام اشکشو کم میارهخورشید روشن ما رو دزدیدنزیر اون ابرای سنگین کشیدنهمه جا رنگ سیاه ماتمه فرصت موندنمون خیلی کمهاون که رفته دیگه هیچ وقت نمیاتتا قیامت دل من گریه میخواتسرنوشت چشاش کوره نمیبینه زخم خنجرش میمونه تو سنهلب بسته سینه ی غرق به خونقصه ی موندن ادم همینهاون که رفته دیگه هیچ وقت نمیاتتا قیامت دل من گریه میخوات
ادامه
99
کامنت بنویسید...
بن بست7 , bonbast7
دوشنبه 29 مهر ، 10:58
سلام
بچه های ورودی 82 کسی هست؟
ادامه
دانشگاه غیره انتفائی سارویه ساری , daneshgah_ghire_entefai_saroye
تام کروز , ahsh2006
4
شیرین من تلخی نکن با عاشقتموم میشن گم میشن این دقایقدنیای ما مال منو تو این نیسترو کوه دیگه فرهاد کوهکنی نیستیه روزی میاد که نمیدونیم کی هستیمیاری کی بودیمو عشق کی بودیمو چی هستیمشیرین شیرینم واسه تو شدم یه فرهاد شیرین شیرینم نده زندگیمو بر بادمن نمیگم فرهاد کوهکنم منتیشه به کوهها که نمیزنم منفرهاد عاشقم قلم تیشمهاز تو نوشتن همه اندیشمهیه روزی میاد که نمیدونیم کی هستیمیاری کی بودیمو عشق کی بودیمو چی هستیمشیرین شیرینم واسه تو شدم یه فرهاد شیرین شیرینم نده زندگیمو بر بادمن نمیگم فرهاد کوهکنم منتیشه به کوهها که نمیزنم منعاشق تو بی تو به کوه نمیرهوقتی نباشی تو خودش میمیرهیه روزی میاد که نمیدونیم کی هستیمیاری کی بودیمو عشق کی بودیمو چی هستیمشیرین شیرینم واسه تو شدم یه فرهاد شیرین شیرینم نده زندگیمو بر باد
ادامه
کامنت بنویسید...
دانشگاه غیره انتفائی سارویه ساری , daneshgah_ghire_entefai_saroye
تام کروز , ahsh2006
3
ای که بی تو خودموتک و تنها میبینمهر جا که پا میزارمتو رو اونجا میبینمیادمه چشمای توپر درد و غصه بودقصه ی غربت توقد صد تا قصه بودیاد تو هر جا که هستم با منهداره عمره منو اتیش میزنهتو برام خورشید بودیتوی این دنیای سردگونه های خیسمودستای تو پاک میکردحالا اون دست ها کجاستاون دوتا دست های خوبچرا بی صدا شدهلب قصه های خوبمن که باور ندارماون همه خاطرمونعاشق اسموناپشت یک پنجرمونآسمون سنگی شدهخدا انگار خوابیدهانگار از اون بالاهاگریه هامو ندیدهیاد تو هر جا که هستم با منهداره عمره منو اتیش میزنه
ادامه
کامنت بنویسید...
دانشگاه غیره انتفائی سارویه ساری , daneshgah_ghire_entefai_saroye
تام کروز , ahsh2006
i
خسته و دربه در شهر غممشبم از هرچه شبه سیاه ترهزندگی زندون سرد کینه هاسترو دلم زخم هزارتا خنجرهچی میشد اون دستای کوچیکو گرمرو سرم دسته نوازش میکشیدبستر تنهایو سرد منوبوسه گرمی به اتش میکشیدچی میشد تو خونه ی کوچیک منغنچه های گل غم وا نمیشدچی میشد هیچکسی تنها نمیزاشتجز خدا هیچ کسی تنها نمیشدمن هنوز دربه در شهر غممشبم از هرچه شبه سیاه ترهزندگی زندون سرد کینه هاسترو دلم زخم هزارتا خنجرهمن هنوز دربه در شهر غممشبم از هرچه شبه سیاه ترهزندگی زندون سرد کینه هاسترو دلم زخم هزارتا خنجره
ادامه
کامنت بنویسید...
دانشگاه غیره انتفائی سارویه ساری , daneshgah_ghire_entefai_saroye
تام کروز , ahsh2006
j
ایمان داشته باش که کوچکترین محبت ها از ضعیف ترین حافظه ها پاک نمی شوند.....8->@};-
ادامه
کامنت بنویسید...