دانشستان , daneshestan

دانشستان

دانشستان , daneshestan

دانشستان

90نــــفــــــر
عضو شده اند
90نفر عضو شده اند
دانشستان دانشگاه پیام نوردانشستان دانشگاه پیام نورمشاهده کامل مشخصات
22 مرداد 1387
آموزش و تحصیل
دانشستان نام یک دانشگاه مجازی(الکترونیکی) می باشد که از زیر مجموعه های دانشگاه پیام نور می باشد در این کلوب بر آنیم که دانشجو های عزیز این دانشگاه ضمن آشنایی بیشتر با هم به گفتمان بنشینند و همچنین دگر دوستان هم با این دانشگاه بیشتر آشنا شوند.

اعضاء

 • شهاب ماکو , shahab_pedi
 • ندا مدیر , p30neda
 • کتایون لطفی , katayoon_lotfi
 • روشنک فریدونی , roshanbanoo
 • 90 نفر

  morebox img

کلوبهای مشابه

 • دانشگاه پیام نور کرج , pnu_karaj
 • دانشگاه پیام نور تهران , payame_nour_university
 • دانشجویان کامپیوتر , computer_students
 • خاطرات دوران دانشجویی , 5251
 • دنیای دانشجویی , doniaydaneshjoi
 • دانشگاه پیام نور مهریز , payamenoorclub