دانشکده دامپزشکی و کشاورزی دانشگاه آزاد تبریز , dampezeshkivakeshvarzi

دانشکده دامپزشکی و کشاورزی دانشگاه آزاد تبریز

دانشکده دامپزشکی و کشاورزی دانشگاه آزاد تبریز , dampezeshkivakeshvarzi

دانشکده دامپزشکی و کشاورزی دانشگاه آزاد تبریز

375نــــفــــــر
عضو شده اند
375نفر عضو شده اند
ارتباط همکلاسی ها و همدانشکده ای ها و فارغ التحصیلانارتباط همکلاسی ها و همدانشکده ای ها و فارغ التحصیلانمشاهده کامل مشخصات
26 اسفند 1384
آموزش و تحصیل
به همکلاسی های خود این کلوب رو معرفی کنید

اعضاء

 • پیمان تک , tak_peyman
 • ارمین بیات , meysammmp
 • سالار ع , salar08
 •  , mehryarrrrrrrrr
 • 375 نفر

  morebox img

کلوبهای مشابه

 • ورودیهای ریاضی82 فردوسی , mathmatical
 • آموزش عالی جهاد دانشگاهی شعبه شهرآرا , jahaad
 • راهنمائی ابوالفضل رشیدالدین میبدی , meybodaru
دانشکده دامپزشکی و کشاورزی دانشگاه آزاد تبریز , dampezeshkivakeshvarzi
وزیر جهاد كشاورزى :
وزیر جهاد كشاورزى :
سـاختار سازمان دامپزشكى تغییر مى كند ارتباط بخش تحقیقات و اجرایى دامپزشكى راضى كننده نیست.

موسسه تحقیقات واكسن و سرم سازى رازى به یك واحد تولید كننده تبدیل شده است وباید این موسسه تولید واكسن را از خود جدا كند و به بخش غیردولتى بدهد. به گزارش ایسنا ، محمدرضا اسكندرى وزیر جهاد كشاورزى در همایش روز ملى دامپزشكى كه در سازمان حج و زیارت برگزار شد، اظهار كرد: جایگاه قبلى موسسه تحقیقات واكسن و سرم رازى به دلیل كارهاى پژوهشى بود و این موسسه فعالیت هاى خود را تا مرحله خط تولید مى رساند.
وى با اشاره به اینكه در حال حاضر بسیارى از داروهاى انسانى توسط بخشى غیردولتى تولید مى شوند، افزود: در بخش دامپزشكى به دلیل حضور موسسه رازى و رقیب بودن این موسسه، بخش خصوصى نتوانسته رشد پیدا كند كه این موضوع باید حل شود و موسسه تحقیقات واكسن و سرم سازى رازى بیشتر به تحقیقات و پژوهش به عنوان پشتوانه فعالیت هاى اجرایى بپردازد.
اسكندرى با اشاره به اینكه قرار بوده در بخش دامپزشكى حضور دانشگاه ها پررنگ شود، ادامه داد: سازمان دامپزشكى نتوانسته آن ارتباط لازم را با دانشگاه ها برقرار كند. وزیر جهاد دانشگاهى با اشاره به ۱۴ دانشگاه دامپزشكى موجود در كشور گفت: این دانشگاه ها مملو از استادان مجربى هستند كه مى توانند در موضوعات مختلف به ما كمك كنند كه در این راستا باید در دامپزشكى با همراهى استادان دانشگاه ها، روى مسائل مختلف، هسته هاى مشاوره ایجاد شود. اسكندرى خاطرنشان كرد: تعریف درست استانداردهاى بخش دامپزشكى و امنیت غذایى به یك كار مشاركتى نیاز دارد كه متاسفانه در خیلى نقاط هنوز این استاندارد در بخش اجرا تعریف نشده است و گاهى با سلیقه هاى شخصى در مورد منافع مردم تصمیم گیرى مى شود. وى با اشاره به سازمان نظام دامپزشكى تصریح كرد: در حال حاضر دانشگاه هاى كشور سالانه به طور متوسط حدود۱۰۰۰ دامپزشك و۲۰۰۰ كاردان فارغ التحصیل دارند كه باید براى آن فكرى شود كه براى انجام هر اقدامى باید سازمان نظام دامپزشكى فعال تر از اكنون عمل كند. اسكندرى با تاكید بر اینكه سازمان دامپزشكى باید وظیفه تولى گرى خود را انجام دهد، افزود: در حال حاضر بسیارى از وظایفى كه در این سازمان انجام مى شود، وظایف حاكمیتى نیست. وزیر جهاد كشاورزى خاطرنشان كرد: سالانه حداقل نزدیك به دو هزار میلیارد تومان تسهیلات در بخش دامپرورى كشور است و هیچ الزامى وجود ندارد كه تسهیلاتى كه بكار گرفته مى شود با یك نظارت فنى باشد. وى از كشاورزى به عنوان یكى از سخت ترین كارها یاد كرد و ادامه داد: در حال حاضر در واحدهاى تولیدى عملكرد مناسبى وجود ندارد كه در این زمینه باید بتوانیم نیروهاى فنى را در زمینه هاى مختلف به كار گیریم. اسكندرى با تاكید بر اینكه صنعت دامپرورى كشور جزء صنایع بزرگ محسوب مى شود، گفت: اگر در حال حاضر افتخار مى كنیم كه داراى ۵/۱۰ میلیون تن تولیدات دامى در كشور هستیم و اگر اكنون با اطمینان این تولیدات را در جامعه مصرف مى كنیم قسمت عمده اى از آن به عهده  دامپزشكان است. وى در ادامه با اشاره به اینكه همه نسبت به تغییر ساختار فعلى دامپزشكى اعتراض داشتند و معتقد به مستقل بودن این سازمان هستند، افزود: ما نیز معتقد به مستقل بودن این سازمان هستیم ولى باید مقدارى ساختار آن دست بخورد كه البته منظور این نیست كه سازمان دامپزشكى زیرنظر كسى برود یا به عنوان یك ساختار دست دومى باشد بلكه باید به عنوان یك ساختار دست اولى در مجموعه وزارت جهاد كشاورزى باشد. اسكندرى تاكید كرد كه بخش خصوصى، بیمارستان ها و واحدهاى ارائه خدمت به دامدارى ها، ناظران دامپزشكى و شركت هاى مفیدى در دامپزشكى باید فعال باشند كه در این زمینه لازم است دست اندركاران این سازمان پیشنهادات خود را ارائه دهند. وزیر جهاد كشاورزى تصریح كرد: در سازمان هایى كه مرتبط با وزارت جهاد كشاورزى هستند اگر ما دو تا سه وظیفه را بخواهیم وظیفه حاكمیتى بدانیم یكى از آنها سازمان دامپزشكى است. وى ادامه داد: وقتى كه بحث انتقال وظایف به بخشى غیردولتى مطرح مى شود شاید بتوان برخى از وظایف دامپزشكى را نیز به بخش غیردولتى منتقل كرد. وزیر جهاد كشاورزى تاكید كرد: جایگاه دامپزشكى باید به عنوان یك دستگاه حاكمیتى همواره در سیستم هاى دولتى حفظ شود. وزیر جهاد كشاورزى در حاشیه این مراسم با بیان اینكه در بحث امنیت غذایى باید تولید پایدار باشد، به خبرنگاران گفت: تولید باید در دسترس مردم و سالم باشد كه در این زمینه ركن اصلى در تولیدات دامى با سازمان دامپزشكى است كه باید این وظیفه را به طور مناسب انجام دهد. وى گفت: در بخش دامپرورى به دلیل مشترك بودن برخى بیمارى ها با انسان اهمیت وظیفه دامپزشكى دو چندان مى شود كه خوشبختانه تاكنون مجموعه فعالیت هاى سازمان دامپزشكى ما نظام دامپزشكى و دانشگاهیان در بخش دولتى باعث شده كه ما بتوانیم تولیدات دامى سالمى در كشور داشته باشیم و با اطمینان به مردم توصیه كنیم كه از فرآورده هاى دامى استفاده كنند. اسكندرى با تاكید بر اینكه باید وظیفه تصدى گرى دامپزشكى به بخش غیردولتى واگذار شود، افزود: خوشبختانه در این خصوص حركت هایى در سازمان دامپزشكى شروع شده كه وظایف حاكمیتى سازمان را نگه داشته و با ایجاد بیمارستان ها و آزمایشگاه هاى تخصصى وظایف تصدیگرى را به بخش غیردولتى واگذار مى كند. وزیر جهاد كشاورزى با یادآورى اینكه سالانه ۳۰۰۰ دامپزشك و كاردان دامپزشك و لیسانس از دانشگاه هاى كشور فارغ التحصیل مى شوند، گفت: قطعا باید در این زمینه فارغ التحصیلان دامپزشكى ساماندهى شوند. اسكندرى با اشاره به وضعیت پسته هاى صادراتى ایران بر بهداشتى تولید شدن این محصول در كشور تاكید و اظهار كرد: درخصوص بالا بودن آفلاتوكسین تولیدات پسته ممكن است برخى از كشورهاى رقیب هر اتهامى را به كشور ما بزنند. وى افزود: تولیدات پسته ایران با رعایت استانداردهاى فروش و بدون مشكل خاصى صادر  شده و كلیه مسائل بهداشتى كاملا رعایت مى شود. وزیر جهاد كشاورزى در ادامه با بیان اینكه از ارتباط بین بخش تحقیقات و اجراى دامپزشكى براى اینكه بتوان بهتر از ظرفیت هاى اجرایى كشور استفاده شود، راضى نیستیم چراكه با ایجاد این راتباط قطعا ظرفیت هاى اجرایى كشور بالاتر مى رود.
ادامه
99
1
3
1
یک قدم مانده تا ظهور ــآن یک قدم چیست؟به یادخدابودن , khorshid1393
دوشنبه 29 اردیبهشت ، 20:51
فروش دام به صورت کلی و جزئی و عرضه در محل khorshid.afrablag.com
ادامه
سعید کوشا , french_china
دوشنبه 5 بهمن ، 19:21
آموزش زبان ساده چینی و رویائی کره ای در تبریز
آموزشگاه ساترن:33315171*09336171739
ولیعصر خ شریعتی شمالی نبش فلکه رازی
ادامه
استخر ذخیره آب کشاورزی , tamehryazd
یکشنبه 6 اسفند ، 12:17
جهت احداث استخرهای تفریحی و کشاورزی لطفا با شماره زیر تماس بگیرید 09130026470
ادامه
دانشکده دامپزشکی و کشاورزی دانشگاه آزاد تبریز , dampezeshkivakeshvarzi
دامپزشکى کشور دگرگون مى‌شود
دگرگونى وسیعى در عرصه دامپزشکى کشور به زودى اتفاق مى‌افتد.
به گزارش روابط عمومى و امور‌بین‌الملل سازمان نظام دامپزشکى کشور دکتر سیدمحمد آقامیرى ریاست این سازمان طى سخنانى در همدان ضمن اعلام این مطلب گفت: با توجه به اهداف برنامه چهارم توسعه و افق ایران 1404 سیاست‌هاى نظام مشخص و شفاف است و دولت باید ضمن واگذارى امور به بخش‌هاى غیردولتى تنها نقش نظارتى خود را ایفا کند.
وى افزود با توجه به ابلاغ بند ج اصل 44 قانون اساسى و با وجود چنین دیدگاهی، تغییر و تحول در ساختار دامپزشکى کشور ضرورى است.
آقامیرى خاطرنشان کرد: طى سال‌هاى اخیر به دلیل نبود صداقت در برخى مدیریت‌ها، اقدام‌هاى موثرى براى رفع مشکلات این بخش انجام نشده و تحولات آینده مدیریتى در عرصه دامپزشکى مى‌تواند اثرات مطلوبى را به همراه داشته باشد.
رئیس سازمان نظام دامپزشکى کشور تاکید کرد: تغییر نگاه باید در تمامى زمینه‌ها به ویژه در ساختار تشکیلاتى انجام شود.
وى در بخش دیگرى از سخنان خود وظیفه اصلى سازمان نظام دامپزشکى را حفظ و دفاع از حقوق دامپزشکان عنوان کرد و گفت: اتحاد، همدلى و همبستگى میان اعضاى این سازمان، تشکل‌ها و انجمن‌هاى تخصصى دامپزشکى موجب اعتلاى بخش خصوصى خواهد شد.
آقامیرى با اشاره به وضعیت نامطلوب دامپزشکان از نظر رفاهى و معیشتى گفت: پس از گذشت 8 سال، اساسنامه صندوق رفاه و تعاون سازمان نظام دامپزشکى تصویب شد و به زودى شاهد آثار و برکات فعالیت‌هاى این صندوق خواهیم بود.
وى تشکیل معاونت رفاه و امور اجتماعى را گامى اساسى در راستاى رفع مشکلات دامپزشکان عضو این سازمان دانست.
رئیس سازمان نظام دامپزشکى دیدگاه‌هاى وزیر جهاد کشاورزى درخصوص دامپزشکى را بسیار دلگرم کننده عنوان کرد و گفت: تمامى ابزارهاى پیشرفت جامعه دامپزشکى در عرصه‌هاى داخلى و بین‌المللى آماده است.
وى ارتقاى امنیت شغلى دامپزشکان، ارائه خدمات رفاهی، اصلاح قانون تاسیس سازمان، مسائل مربوط به صدور پروانه، تعرفه‌ها، آزمایشگاه‌ها و داروخانه‌هاى دامپزشکى را از جمله مواردى دانست که اکنون در حال پیگیرى است.
آقامیرى تصریح کرد وظیفه سازمان علاوه بر ایجاد شرایط مطلوب در داخل کشور، زمینه‌سازى براى حضور و طرح دیدگاه‌هاى دامپزشکان ایرانى در مجامع بین‌المللى است.
ادامه
  دانشکده دامپزشکی و کشاورزی دانشگاه آزاد تبریز , dampezeshkivakeshvarzi
  معرفی رشته دامپزشکی
  وظیفه این رشته پیشگیری ، درمان و ریشه کنی بیماری‌های دامی و تامین بهداشت عمومی دام می‌باشد.
  کنترل بیماری‌های مشترک بین انسان و دام و کنترل بهداشتی مواد غذایی که از دام بدست می‌آید از دیگر وظایف این رشته است. این رشته در دوره مقطع کاردانی و دکترای حرفه‌ای عرضه میگردد. فارغ‌التحصیلان دوره کاردانی به عنوان کاردان دامپزشک و تحت نظر دکتر دامپزشک در کلینیک یا مراکز تحقیقاتی مشغول به کار می‌شوند. طول دوره کاردانی 2 سال و طول دوره دکترای حرفه‌ای حدود 6 سال است. دانشجویان باید برای کار در این رشته از توانایی جسمی و علاقمندی کافی برخوردار باشند تا بتوانند در شرایط مختلف آب و هوایی فعالیت کنند. عده ای از دانشجویان نیز در مقطع کارشناسی با عنوان علوم آزمایشگاهی دامپزشکی به تحصیل مشغول می باشند.
   
  فرصت های شغلی دامپزشکان :
   

  انجام امور درمانی با تأسیس کلینیک و یا بیمارستان دامپزشکی و اشتغال به امور درمانی در بخش‌های مختلف نظیر طیور، آبزیان، دامهای بزرگ (شامل جراحی، مامائی، داخلی)، دامهای کوچک و غیره.
  دریافت مجوز و تأسیس داروخانه دامپزشکی.
  عضویت در هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات و مراکز آموزشی عالی.
  فعالیت در انستیتو تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی واقع در حصارک کرج و یا انستیتو پاستور به عنوان مراکز تحقیقات کشور. در حال حاضر مؤسسه رازی با بیش از نیم قرن تجربه مرهون تلاش مستمر دامپزشکان است، که در آنها انواع واکسنهای مصرفی انسان و دام تولید می‌گردد که عمدتاً جهت کنترل بیماریهای مشترک انسان و دام نظیر بیماریهای کزاز، دیفتری و همچنین بیماریهایی چون سرخک، فلج اطفال و. . . بکار می‌روند. همچنین ساخت انواع واکسنهای موردی دامپزشکی و نیز تحقیق در زمینه اپیدمیولوژی و شیوع بیماریهای مختلف در کشور، در این مؤسسه انجام می‌شود تا از ورود بیماریهای مختلف به داخل کشور جلوگیری شود و درصورت بروز بیماری جدید، سریعاً تحت کنترل در آمده و  ریشه‌کنی امکان پذیر گردد.
  تأسیس آزمایشگاه تشخیص طبی دامپزشکی.
  فعالیت در سازمانهای دولتی نظیر وزارت جهاد کشاورزی ، سازمان دامپزشکی کشور و. . . به ‌عنوان مسئولین امور اجرائی.
  تأسیس مراکز مشاوره و مجتمع‌ های دامداری و طیور و. . . .
  فعالیت در مجتمع‌های کشت و صنعت به ‌عنوان دامپزشک مجتمعهای مربوط که دارای تعداد زیادی دام اعم از گاو یا گوسفند هستند و نقش تولید شیر و گوشت را به‌ صورت دامداریهای صنعتی دارا هستند.
  فعالیت در مجتمع‌های مرغداری اعم از پرورش طیور ‌گوشتی، پرورش طیور تخم گذاری جهت تولید تخم‌مرغ، مرکز تولید جوجه یکروزه و جوجه ‌کشی و. . . .
  فعالیت در کارخانجات تولید مواد غذائی با منشأ دامی نظیر تولید سوسیس، کالباس، کنسرو سازی، لبنیات مثل شیر و پنیر و. . . .
  فعالیت درکارخانجات خوراک دام که تولید خوراک دام و طیور را به عهده دارند.
  فعالیت در امور شیلات و آبزیان و مجتمع‌ های تکثیر و پرورش آبزیان نظیر ماهی ‌های سرد‌آبی و گرم‌آبی.
  فعالیت در مجتمع‌های پانسیون اسب و اشتغال به امور مدیریت و درمان اسب داریها، مجتمع‌ های اسب- سواری و تنظیم جیره غذائی و نظارت بر روشهای پیشگیری بیماریها در اسب‌داری.
  فعالیت تولیدی خصوصی نظیر تأسیس دامداری و مرغداری و. . . .
  برخی دروس این رشته که در دانشگاهها تدریس می شوند :
   
  آسیب شناسی عمومی -  آسیب شناسی اختصاصی -  آمار حیاتی -  اصول اصلاح نژاد دام -  اصول تلقیح مصنوعی دام -  اصول تغذیه دام -  اصول جراحی و هوشبری -  اصول معاینه دام -  اصول همه-  گیر شناسی -  اصول کالبدگشایی و نمونه برداری -  انگل شناسی و بیماری های انگلی -  بافت شناسی -  ایمنی شناسی -  باکتری شناسی عمومی -  باکتری شناسی اختصاصی و بیماریهای باکتریایی -  بهداشت و بازرسی گوشت -  بهداشت و پرورش دام -  بهداشت و پرورش طیور -  صنایع شیر -  بیماریهای اندام های حرکتی -  بیماریهای تولید مثل دام -  بیماریهای داخلی دامهای کوچک -  بیماریهای داخلی دامهای بزرگ -  بیماریهای طیور -  بیماریهای ماهی -  بیماریهای متابولیک دام -  بیماری های مشترک انسان ودام -  بیوشیمی -  پرورش و بیماری های زنبور عسل -  تغذیه اختصاصی دام -  تکثیر و پرورش ماهی -  جانور شناسی -  جراحی عمومی دامهای بزرگ -  جراحی دامهای کوچک -  جنین شناسی -  رادیولوژی دامپزشکی -  ژنتیک حیوانی -  سم شناسی -   صنایع مواد غذایی با منشاء دامی -  فارماکولوژی -   فیزیولوژی -  فیزیک پزشکی -  قارچ شناسی و بیماریهای قارچی -  مامایی دامپزشکی -  مسمومیت های دام -  ویروس شناسی و بیماریهای ویروسی -  کلینیکال پاتولوژی -  آناتومی -  عملیات درمانگاهی دامهای کوچک و بزرگ -  کارورزی دامهای کوچک و بزرگ -  عملیات درمانگاهی طیور -  کارورزی طیور
  ادامه
   دانشکده دامپزشکی و کشاورزی دانشگاه آزاد تبریز , dampezeshkivakeshvarzi
   واكسن بیماری تب بی‌دوام گاوی برای نخستین بار وارد كشور ش
   مسوول روابط عمومی دامپزشكی استان تهران گفت: واكسن بیماری تب بی‌داوم گاوی (تب سه‌روزه) برای نخستین بار وارد كشور شده و از هفته آینده نیز در بین دامداران توزیع می‌شود.
   دكتر "داوود امان‌الهی" افزود: دامداری‌هایی كه‌كانون بیماری تب بی‌داوم بوده‌انداز جمله دامداری‌های شهرستان‌های ورامین وپاكدشت تحت پوشش واكسیناسیون در مقابل این بیماری قرار می‌گیرند.
   وی اظهار داشت: تب بی‌داوم گاوی یك بیماری ویروسی همه‌گیر و غیر واگیر دار است كه در گاو و گاومیش بروز كرده و ناقل آن پشه‌ها هستند.
   امان‌الهی گفت: این بیماری اولین بار در سال ‪ ۱۹۰۶در افریقای جنوبی شناخته شد و كشورهایی كه تاكنون بیماری در آن‌ها گزارش شده شامل سوریه، فلسطین، عراق،ایران، پاكستان، هند، بنگلادش،مناطق جنوبی و مركزی چین، جنوب ژاپن و استرالیا است.
   وی یادآورشد: دركشور ما نیز این بیماری تاكنون در دامداری‌های واقع در سطح استان‌های تهران، فارس،ایلام، قم، خراسان، یزد و خوزستان دیده شده است.
   مسوول روابط عمومی اداره كل دامپزشكی استان تهران اظهار داشت: بیماری به طور ناگهانی با تب شدید كه دو یا سه مرحله‌ای است، شروع می‌شود.
   امان‌الهی، با اشاره به علائم ابتلا به این بیماری در دام افزود: افزایش ضربان قلب، تنفس، بی‌حالی، بی‌اشتهایی، ضعف حركات شكنده (بخشی از دستگاه گوارش)، ترشحات آبكی و چسبنده از بینی و چشم‌ها از علائم اصلی ابتلای دام به این بیماری است.
   وی در خصوص دوره نهفته این بیماری، گفت: دوره نهفته بیماری دو تا چهار روز است كه البته گاه تا ‪ ۱۰روز نیز ادامه می‌یابد.
   وی اظهار داشت: در صورت ابتلای دام به این بیماری درمان به صورت علامتی و تسكین‌دهنده با استفاده از تركیبات ضد التهابی غیر استروئیدی همچون "سنیل بوتازون"، "فلونكسین مگلوماین"، "كتوبروفن" انجام می‌شود.
   وی افزود: درمان‌های كمكی، مراقبت از دام و تهیه بستر مناسب و جابجایی دام به بهبودی سریع‌تر آن كمك می‌كند.
   امان‌الهی، در ادامه به برگزاری سمیناری در خصوص این بیماری اشاره كرد و گفت: امروز به دلیل اهمیت بیماری سمینار علمی آموزشی یكروزه‌ای در خصوص تب بی‌داوم گاوی در شهرستان ورامین برگزار شده است.
   وی اظهار داشت: در این سمینار آموزشی نوع بیماری،علائم و راه‌های درمان و پیشگیری از ابتلای دام به آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
   وی خاطر نشان كرد: این سمینار با حضور مدیر كل دفتر بررسی مبارزه و مراقبت بیماری‌های دامی سازمان دامپزشكی كشور،معاونت فنی اداره‌كل دامپزشكی استان تهران، معاون امور دام سازمان جهاد كشاورزی استان تهران، مسوولان شهرستان ورامین، گاوداران شهرستان‌های ورامین و پاكدشت و دامپزشكان فعال در بخش خصوصی برگزار شده است.
   ادامه
    دانشکده دامپزشکی و کشاورزی دانشگاه آزاد تبریز , dampezeshkivakeshvarzi
    نگهداری از گربه
    فراهم‌ كردن‌ وسایل‌ اولیه‌

    پیش‌ از آوردن‌ گربه‌ به‌ منزل‌ بهتر است‌ وسایل‌ زیر تهیه‌ شده‌ باشد. ظرف‌ آب‌ و غذا، محل‌ خواب‌، قفس‌ محل‌ گربه‌،برس‌، جعبه‌ برای‌ بچه‌ گربه‌، ظرف‌ یا سینی‌ شن‌ (جهت‌ دفع‌ ادرار و مدفوع‌) و یك‌ گلدان‌ چمن‌ یا گیاه‌ غیر سمی‌ (درصورتیكه‌ گربه‌ شما همیشه‌ داخل‌ است‌).
    ظرف‌ آب‌ و غذا: بهتر است‌ فلزی‌ باشد و هر روز شسته‌ شود.
    محل‌ خواب‌: گربه‌ نسبت‌ به‌ سگ‌ به‌ جای‌ راحت‌تری‌ نیاز دارد كه‌ از سرما و رطوبت‌ زیاد مصون‌ باشد.
    كنده‌ كوچك‌ جهت‌ پنجه‌ كشیدن‌: گربه‌ برای‌ تیز كردن‌ پنجه‌های‌ خود عادت‌ به‌ پنجه‌ كشیدن‌ دارد. بهتر است‌ یك‌ وسیله‌برایش‌ فراهم‌ كنید در غیر اینصورت‌ به‌ مبلمان‌ و فرش‌ شما ممكن‌ است‌ آسیب‌ وارد نماید.
    چمن‌ داخل‌ خانه‌: اگر گربه‌ همیشه‌ داخل‌ خانه‌ است‌ برای‌ جویدن‌ باید گیاه‌ در دسترس‌ داشته‌ باشد. علف‌ منبع‌ فیبرخوب‌ برای‌ گربه‌ است‌. ضمنا برای‌ گربه‌های‌ مو بلند كه‌ ممكن‌ است‌ كلاف‌ مو در معده‌شان‌ تشكیل‌ شود می‌تواند بعنوان‌قی‌آور عمل‌ كند.
    ظرف‌ شن‌: شن‌ آن‌ باید بطور مرتب‌ و حداقل‌ هر 3 روز یكبار تعویض‌ شده‌ و تمیز نگه‌ داشته‌ شود. نگهداری‌ در خانه
    گربه‌ را می‌توان‌ به‌ راحتی‌ در خانه‌ نگه‌ داشت‌ به‌ شرطی‌ كه‌ سرگرمی‌ و تفریح‌ داشته‌ باشد. در نگهداری‌ گربه‌ 4 اصل‌ زیررا رعایت‌ كنید.
    1ـ پیرایش‌: گربه‌ مو بلند هر روز و گربه‌ مو كوتاه‌ 1 بار در هفته‌ برس‌ زده‌ شود. بعد از غذا برای‌ اینكار زمان‌ مناسبی‌ است‌.
    2ـ تغذیه‌: به‌ گربه‌ خود بطور منظم‌، در زمان‌ معین‌ و در یك‌ مكان‌ مشخص‌ غذا بدهید.
    3ـ بازی‌: حداقل‌ روزی‌ 15 دقیقه‌ بازی‌ مورد نیاز گربه‌ است‌ (بویژه‌ اگر فقط در منزل‌ باشد).
    4ـ خواب‌: مكان‌ خواب‌ و استراحت‌ گربه‌ در نقطه‌ای‌ ساكت‌ باشد.  فعالیت‌ و بازی‌
    گربه‌ها نیاز به‌ بیرون‌ بردن‌ روزانه‌ ندارند ولی‌ باید آزاد باشند تا فعالیت‌ طبیعی‌ خود را انجام‌ دهند. گربه‌ها (بویژه‌ بچه‌گربه‌) به‌ بازی‌ روزانه‌ نیاز دارند. توپ‌ پینگ‌پنگ‌، گلوله‌ كاموا و كارتن‌ خالی‌ اسباب‌ بازیهای‌ مورد علاقه‌ گربه‌ به‌ شمارمی‌رود.

     تغذیه‌
    انواع‌ غذای‌ مناسب‌ برای‌ گربه‌ عبارت‌ است‌ از:
    1ـ غذای‌ تازه‌: شامل‌ گوشت‌، مرغ‌، ماهی‌، تخم‌ مرغ‌ پخته‌، شیر و غیره‌.
    2ـ غذای‌ آماده‌: شامل‌ غذای‌ كنسرو شده‌ (Canned food)، غذای‌ خشك‌ (Dry food) و غذای‌ نیمه‌ مرطوب‌ (Semimoist food)می‌باشند ولی‌ در صورتی‌ كه‌ غذای‌ تازه‌ مصرف‌ شود باید بصورت‌ پخته‌ بوده‌ و نیاز به‌ بالانس‌ دارد.
    شیر: همیشه‌ باید شیر تازه‌ داده‌ شود. شیر را نباید بعنوان‌ جایگزین‌ آب‌ داد. برخی‌ گربه‌ها توانایی‌ هضم‌ لاكتوز راندارند. در ناراحتی‌ معده‌ شیر گاو داده‌ نشود.
    آب‌: آب‌ تازه‌ باید همیشه‌ در دسترس‌ گربه‌ باشد. نیاز گربه‌ به‌ آب‌ بستگی‌ به‌ نوع‌ غذا دارد.

     نوع‌ و شرایط تغذیه‌
    هر گربه‌ باید دارای‌ ظرف‌ آب‌ و غذای‌ جداگانه‌ و تمیز باشد. زیر ظرف‌ آب‌ و غذا بهتر است‌ روزنامه‌ انداخته‌ شود.محل‌ غذاخوری‌ گربه‌ باید در جایی‌ ساكت‌ و تمیز (مثلا گوشه‌ آشپزخانه‌) باشد و كمتر تغییر كند.
    در صورتی‌ كه‌ بیش‌ از یك‌ گربه‌ دارید ظروف‌ غذا جدا باشد. یك‌ گربه‌ بزرگ‌ ممكن‌ است‌ به‌ یك‌ بچه‌ گربه‌ اجازه‌غذاخوردن‌ در یك‌ ظرف‌ مشترك‌ را ندهد. از سنین‌ پائین‌ باید سعی‌ كرد گربه‌ را به‌ غذاهای‌ مختلف‌ متنوع‌ عادت‌ داد.

    بچه‌ گربه‌ تا 2 ماهگی‌ باید در كنار مادر باشد و شیر مادر را به‌ حد كافی‌ بخورد. از سن‌ 1 ماهگی‌ میتوان‌ علاوه‌ بر شیر مادرغذای‌ نرم‌ جامد و شیر گاو را نیز اضافه‌ كرد. در صورتیكه‌ بچه‌ گربه‌ای‌ به‌ اندازه‌ كافی‌ شیر مادر را نخورده‌ باشد باید تا 4ماهگی‌ شیرگاو در غذای‌ بچه‌ گربه‌ موجود باشد (حداقل‌ 1 وعده‌) در صورتی‌ كه‌ گربه‌ نتواند شیر گاو را هضم‌ كند میتوان‌به‌ جای‌ آن‌ ماست‌ شیرین‌ داد.

    تعداد وعده‌های‌ غذایی‌ با توجه‌ به‌ سن‌ گربه‌ متفاوت‌ است‌.
    1-2 ماهگی‌: 6 وعده‌. حداقل‌ 3 وعده‌ شیر ولرم‌ و 3 وعده‌ غذای‌ جامد نرم‌.
    2-4 ماهگی‌: 4-5 وعده‌. 2 وعده‌ شیر ولرم‌ و 2-3 وعده‌ غذا.
    4-6 ماهگی‌: 3 وعده‌.
    6 ماهگی‌ به‌ بعد: 2 وعده‌.
    در آبستنی‌ سنگین‌: 2-4 وعده‌ (13 بیشتر از غذای‌ معمول‌).
    در دوران‌ شیردهی‌: 4-5 وعده‌
    گربه‌ پیر: 2-3 وعده‌ ولی‌ میزان‌ غذای‌ هر وعده‌ كمتر باشد.

    نظافت‌ و تمیز كردن‌
    برس‌ زدن‌: گربه‌ مو كوتاه‌ 1-2 بار در هفته‌ و گربه‌ مو بلند هر روز باید برس‌ زده‌ شوند. این‌ كار باید به‌ آرامی‌ و در جهت‌موهای‌ بدن‌ انجام‌ شود. در صورتی‌ كه‌ روی‌ بدن‌ كرك‌ بوجود آمده‌ باشد می‌توان‌ از شانه‌ فلزی‌ برای‌ باز كردن‌ آن‌ استفاده‌نمود.
    موی‌ گربه‌ بطور طبیعی‌ می‌ریزد. در صورتی‌ كه‌ بطور منظم‌ برس‌ زده‌ نشود گربه‌ موهای‌ سست‌ ریخته‌ شده‌ را خواهدبلعید. این‌ موها قادرند در دستگاه‌ گوارش‌ كنار هم‌ جمع‌ شده‌ و ایجاد گلوله‌های‌ مو (Hair ball) و انسداد نمایند.
    تمیز كردن‌ چشم‌، گوش‌ و دندان‌: حداقل‌ هفته‌ای‌ یكبار چشم‌ها و گوشها باید بوسیله‌ پنبه‌ مرطوب‌ و تمیز شده‌ و دندانهابا مسواك‌ كوچك‌ یا گوش‌ پاك‌كن‌ مسواك‌ زده‌ شوند. گربه‌ را باید از بچگی‌ به‌ این‌ موارد عادت‌ داد.
    كوتاه‌ كردن‌ ناخنها: در صورتی‌ كه‌ گربه‌ شما دائم‌ در خانه‌ است‌ بهتر است‌ بطور منظم‌ انجام‌ شود. عمل‌ جراحی‌ قطع‌ناخن‌ توصیه‌ نمی‌شود زیرا دفاع‌ طبیعی‌ را از گربه‌ می‌گیرد.
    حمام‌ كردن‌: بطور كلی‌ گربه‌ نیاز به‌ شستشو ندارد مگر اینكه‌ بدن‌ آن‌ واقعا كثیف‌ شده‌ باشد. در صورت‌ نیاز به‌ حمام‌كردن‌، این‌ كار باید با آب‌ گرم‌ و شامپو مخصوص‌ انجام‌ شده‌ و پس‌ از آن‌ بدن‌ گربه‌ كاملا خشك‌ شود.
    ادامه