دسته بندی رسانه ها

رسانه های سرگرمی و طنز

نمودار 3 کلوب برتر این طبقه

  ترولیست , Terolist
  مگ مگ , magmagclub
  مِلک مازرون , melk-mazeroon
  یاقوت , yaghoot2010
  فاز معکوس , Reverse_phase
  دوزخیان , dwellersofhell
  متولدین آبان , scorpionclub
  لایک كده , like_kad3
  گلچین , Elite
  هیس6تایی ها فریاد نمیزنند , 6taeiha
  رفسنجان , rafsanjanclub
  شاه پسر ایرانی , iranin boy
  بن بست , _deadend_
  اویتا , AvitaClub
  هرگز مگو هرگز , darling9.9
  عشق ابدی , abadyeshgh
  سفیرعشق , saafire_eshgh
  سارای , saaaraaay
  مدیر و معاون , cheirman_assistant
  ملوسک , _malosak_
  شب های برفی , SNOWY_WNTER