نــاصــریـا , nasseria_bnd

نــاصــریـا

نــاصــریـا , nasseria_bnd

نــاصــریـا

764نــــفــــــر
عضو شده اند
764نفر عضو شده اند
نــاصــریـا , nasseria_bnd
آرزو دارم ناخواسته به دست آورید آنچه را که بی صدا از قلبتان گذر كرده است و آنگاه شگفت زده با خود بیاندیشید كسی برایم دعا كرده بود؟
ادامه
99
  نــاصــریـا , nasseria_bnd
  حالا که دستم از دست هایت

  کوتاه است ....

  آغـوشـم از آغــوشـت دور

  مراقب بی قراری هایت

  باش! مبادا بی من

  کسی آرام جــانت شود ...
  ادامه