شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران , N.I.O.R.D.C.

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران , N.I.O.R.D.C.

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران

19نــــفــــــر
عضو شده اند
19نفر عضو شده اند
شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران , N.I.O.R.D.C.
ادامه
99
  شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران , N.I.O.R.D.C.


  ادامه
   شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران , N.I.O.R.D.C.
   [https://www.aparat.com/v/6w4UK]
   به مناسبت 29 دی روز هوای پاک؛ « همه با همه به سوی هوای پاک»
   ادامه