قهرمان من , MyHero

قهرمان من

قهرمان من , MyHero

قهرمان من

9,167نــــفــــــر
پسندیده اند
9,167نفر پسندیده اند
قهرمان من , MyHero
#freemotevaselian

به امید روزی که خبر بازگشت حاج احمد و همراهانش، برای خانواده و همرزمان و همچنین جوانانی که ندیده دلبسته اش شدند، بیاد.
ادامه
99
186
16
76
محسن سعیدی , mohsen5love
چهارشنبه 13 بهمن ، 16:15
+++
ادامه
قهرمان من , MyHero
شاگردان مکتب علی اینگونه اند، چون زینب اگر اسیر شوند، ذره ای ترس و ضعف نشان نمی دهند و چون پسرش حسین، در راه حق تعالی از بذل سر دریغ نمی کنند...

#شهادتت_مبارک_مرد
ادامه
28
2
15
  , kilomaetr12
پنجشنبه 19 مرداد ، 17:07
شهادتت مبارک
ادامه
قاسم قاسم , naderighasem
پنجشنبه 19 مرداد ، 17:17
روحش شاد......
ادامه