الگوریتمستان , algorithmha

الگوریتمستان

الگوریتمستان , algorithmha

الگوریتمستان

2نــــفــــــر
پسندیده اند
2نفر پسندیده اند
بیشتر
الگوریتمستان , algorithmha
رای کسانی که به تازه‌گی با مسابقات برنامه‌نویسی ACM-ICPC آشنا شده یا فرصت حضور پیدا کرده‌اند، اطلاع از مباحث مورد نیاز جهت مطالعه و تمرین ضروری است.
کتاب Art of Programming Contest یک کتاب اختصاصی آمادگی مسابقات برنامه‌نویسی است که مباحث بسیار مفید در مورد مفاهیم و اصول مورد نیاز برای شرکت موفق در چنین مسابقاتی را شامل می‌شود.
در بخشی از کتاب، مباحث مهم از نظر یک مربی موفق بین‌المللی بیان شده است.
ادامه
99
  الگوریتمستان , algorithmha
   الگوریتمستان , algorithmha
   الگوریتمستان 1 ماه پیش
    الگوریتمستان , algorithmha
    جناب خان که با کسب و کار لبوی خود میلیاردر شده است، می‌خواهد رئیس جمهور شود!
    ادامه