دانشجویان دانشگاه زنجان , znu_zanjan

دانشجویان دانشگاه زنجان

دانشجویان دانشگاه زنجان , znu_zanjan

دانشجویان دانشگاه زنجان

1,228نــــفــــــر
عضو شده اند
1,228نفر عضو شده اند
94/12/13 16:00

بهشت از دست آدم رفت, از اون روزی که گندم خورد ببین چی می شه اونکس که یه جا از حق مردم خورد

دانشجویان دانشگاه زنجان
کسایی که تو این دنیا حساب مارو پیچیدن
یه روزی هرکسی باشن حساباشونو پس می دن
عبادت از سر وحشت واسه عاشق عبادت نیست
پرستش راه تسکینه, پرستیدن تجارت نیست
سر آزادگی مردن ته دلدادگی می شه
یه وقتایی تمام دین همین آزادگی می شه
کنار سفره ی خالی یه دنبا آرزو چیدن
بفهمن آدمی یک عمر بهت گندم نشون می دن
بذار بازی کنن بازم برامون با همین نقشه
خدا هرگز کسایی را که حق خوردن نمی بخشه
کسایی که به هر راهی دارن روزیتو می گیرن
گمونم یادشون رفته همه یک روز می میرن
جهان بدجور کوچیکه همه درگیر این دردیم
همه یک روز می فهمن چجوری زندگی کردیم (محمد اصفهانی)
99