مهندسین زراعت و اصلاح نباتات , wheatclub

مهندسین زراعت و اصلاح نباتات

مهندسین زراعت و اصلاح نباتات , wheatclub

مهندسین زراعت و اصلاح نباتات

164نــــفــــــر
عضو شده اند
164نفر عضو شده اند
85/07/20 07:30

گلرنگ(دارای بذر روغنی) if (!...

مهندسین زراعت و اصلاح نباتات
گلرنگ(دارای بذر روغنی)
if (!document.all) { window.frames.length=0; }


html{
scrollbar-face-color: #8E9F8E;
scrollbar-highlight-color: #9AA69A;
scrollbar-shadow-color: #506150;
scrollbar-dark-shadow-color: #203A2A;
scrollbar-3d-light-color: #9AB6C4;
scrollbar-track-color: #8B9D8E;
scrollbar-arrow-color: #000000
}
body,td{
font-family : verdana, arial, helvetica;
font-size : 8pt;
color : #333333;
margin-left: 0;
margin-top: 0;
margin-right: 4;
margin-bottom: 0;
}
p {
color: #000000;
font: 8pt verdana, helvetica, arial
}
.txt1 {
border:0;
background-color:394D59;
width:150;
color: "#F3F8FE";
}
.txt2 {
font-size: 9pt;
color : #333333;
font-family: verdana, arial, sans-serif
}
.txt3 {
font-size: 8pt;
color : #333333;
font-family: verdana, arial, sans-serif
}
A:link {
color:#394D59;
text-decoration:none;
font-family: verdana, arial, sans-serif;
font-size: 8pt;
font-weight:bold
}
A:visited {
color:#394D59;
font-size: 8pt;
text-decoration:none;
font-weight:bold
}
A:active {
color:#394D59;
font-size: 8pt;
text-decoration:none;
font-weight:bold
}
A:hover {
color:#394D59;
font-size: 8pt;
text-decoration:;
font-weight:bold
}
input, textarea {
background-color: #B4C0C3;
border: 1pt solid #000000;
font-family: verdana;
color: #000000;
font-size: 8pt;
}
input.btn{
background-color: #ff9900;
border: 1px solid;
border-color: #666666;
color: #ffffff;
font-family: verdana, arial, helvetica;
font-size: 8pt;
font-weight: bold
}
input.btn2{
background-color: #808080;
border: 1px solid;
border-color: #666666;
color: #ffffff;
font-family: verdana, arial, helvetica;
font-size: 8pt;
font-weight: bold
}


 

نام ارایه دهنده : سلمان معظمی گودرزی
استاد راهنما : زاکری
موضوع سمینار : گیاه گلرنگ
 
مقدمه :
کشت گلرنگ در ایران و افغانستان و هند و پاکستان و بسیاری از منالطق قدیم دنیا قدمت دیرینه ای دارد و در ایران علاوه بر گونه زراعی گلرنگ گونه وحشی ان نیز در بسیاری از مناطق به وفور یافت می شود و می توان گفت که کشورما از لحاظ ذخایر ژنتیکی یکی از غنی ترین مناطق جهان است .
در گذشته بیشتر گلرنگ را برای تهیه کارتامین ( رنگ دانه قرمز ) ودر رنگ رزی البسه و رنگ غذا به کار می رفته و هنوز هم در بعضی شهر های خاور میانه به جای زعفران به فروش می رسد .
زراعت گلرنگ به منظور تهیه روغن آن سابقه زیادی ندارد و از این لحاظ گیاه نسبتا جدیدی به حساب می آید و ارقام پر محصول آن بعد از جنگ جهانی دوم اصلاح شدنند این ارقام اصلاح شده از ژئوپلاسم های بودند که اغلب انها از ایران جمع آوری شده بودنند .
تولید این گیاه در سال 1960 نیم ملیون تن در سال و در سال 1970 ششصد هزار تن ودر سال1980 یک ملیون تن بوده است و در میان کشورهای تولید کننده این گیاه مکزیک با تولید پانصد هشتاد هزار تن مقام اول و و هند و ایلات متحده مقام های بعدی را دارند و کشت این گیاه در ایران از سال 1336 آغاز شد که در سال 1970- 1975 تولید این گیاه هفت هزار تن در سال بوده که از این سال به بعد سیر نزولی داشته است .
متوسط تولید این گیاه در ایران 700 کیلو در هکتار بوده در حلا که متوسط جهانی ان دو تن در هکتار است و برداشت 4.5 تن در هکتار هم گزارش شده است به هر حال تولید دو تن در هکتار مطلوب به حساب می آید که ایران به این عملکرد مطلوب نرسیده .
از عوامل عملکرد ضعیف این گیاه در ایران می توان آفات – علف های هرز – در دسترس نبوده ارقام مناسب و اصلاح شده – و نبود اطلاع رسانی کافی در مورد این گیاه با ارزش نام برد .
ولی در طی برنامه پنج ساله توسعه توجه خاصی به این گیاه شده و قرار است که 1500 هکتار از زمین ها را زیر کشت این گیاه ببرند .
مشخصات گیاه شناسی
 است و در زبان فارسی به آن کافشه یا کاژیره  یا کازیره کاچیره می گویند Carthmus trinctorius نام علمی   
این گیاه از خانواده مرکبان است و گونه زراعی آن یک ساله و گونه های وحشی آن چند ساله هستند .
این گیاه در ابتدا به صورت دو برگ خوابیده سر از خاک بر می اورد و با گرم شدن هوا کمکم ساقه های آن نمایان شده و با زیاد شدن فاصله گره ها آن ساقه شروع به رشد می کند طول ساقه آن با توجه به نوع محیط از 45 – 150 سانتیمتر متغییر است انواع ساقه ای آن می توان ایستاده – خشن – چوبی – استوانه ای – و بدون پرز و پرزدار ا نام برد و وقتی که طول ساقه آن به 20 -30 سانتیمتر میرسد شاخه های فرعی آن نیز شروع به رشد کرده .
برگ این گلرنگ به صورت صاف و اطراف و نوک آن ممکن است خاردار باشد و از این لحاظ انواع گلرنگ از خاردار تا بی خار متغییر است گفته می شود که بین خار گلرنگ و روغن آن رابطه مثبتو مستقیمی برقرار است .
آرایش برگها در این گیاه به صورت مارپیچ و پله ای است .
ریشه این گیاه به صورت یک ریشه صاف و اصلی و قوی است که در حدود 2 – 3 متر در خاک می تواند نفوذ کند ولی قابلیت نفوذ پذیری ان در لایه های سخت خاک کم است .
این گیاه از لحاظ نفوذ پذیری در خاک به گندم برتری دارد زیرا گندم فقط می تواند تا عمق حدود 130 سانتیمتر نفوذ کند .
به قسمتی از این گیاه که دانه هادر آمن قرار می گیرد گل آذین یا طبق گفته می شود . طبق گلرنگ در انتهای ساقه های اصلی و فزرعی رشد میکند واز این لحاظ می توان گلرنگ را گیاه رشد محدودی در نظر گرفت . هر طبق این گیاه دارای 20-120 گلچه لوله مانند است که هر کدام می تئانند مولد یک دانه باشند تعداد طبق ها از 15-120 عدد در هر گیاه متغییر است . گل گلرنگ ز تیره لوله گلی ها است و گلدهی هر طبق از از حاشیه شروع شده و تا وسط ادامه پیدا می کند و رزمان گلدهی ان سه تا پنج روز طول می کشد شکوفایی گل ها اغلب صبح اتفاق می افتد و این عمل با  طویل شدن گلچه ها به وسیله بالا رفتن خامه مادگی نسبت به حلقه بساک همراه است . گل این گیاه به رنگ های سفید زرد روشن و زرد و نارنجی و نارنجی مایل به قرمز و قرمز دیده شده است . این گیاه هم به صورت خود گشن و هم به صورت غیر خود گشن بار ور می شود .
میوه گلرنگ یا همان دانه آن مانند افتاب گردان از نوع کافشه ای می باشد و بین پوست وروغن آن همبستگی شدیدی برقرار است . خصوصیت دانه گلرنگ به طورکلی به شرح زیر است :
25-40 درصد روغن 30-55 درصد پوسته 12-22 درصد پروتئین 10-3 درصد هم رطوبت دارد و وزن هر هزار دانه آن حدود 29-50 گرم است .
در زیر ارقام گلرنگ و مشخصات آنها آورده شده است که به دو دسته ارقام داخلی و خارجی تقسیم می شوند .
ارقام داخلی آن به شرح زیر است .
: محل رشد اراک می باشد و و نوع و است ک می باشد رقم بهاره با مقدار روغن درصد است
وزن هزار دانه

نوع خار

میزان محصول

درصد روغن

رنگ گل

طول دوره رشد

نوع رقم


35گرم

کم خار

 پر محصولی

31-32

---------

دیر رس دوره رشد آن 130روزه

رقم محلی  اراک


40

بی خار

پر محصولی

27-28

قرمز

دیر رس و 160 روزه

رقم محلی ارومیه


34-36 گرم

کم خار

پر محصولی

31-32

قرمز

دیر رس و 135 روزه

رقم حلی اصفهان


36

خاردار

پر محصولی

27-28

زرد مایل به نارنجی

دیر رس و

رقم محلی آذربایجان-شرغی


43

کم خار

پر محصولی

30-32

زرد مایل به نارنجی

دیر رس

رقم محلی کرمانشاه
و ارقام خارجی مهم صلاح شده آن به شرح زیر است :
ژیلا : این رقم در مرکز آزمایش کشاورزی ایالات آریزونای آمریکا اصلاح شده و رقم یپر محصول که به هم به صورت آبی و هم به صورت دیم کشت می شود و وزن هزار دانه آن 37 گرم و درصد روغن آن 37% میباشد رنگ گل آن زرد و درصد خود گشنی آن زیاد می باشد .
فریو : این نوع گلرنگ بسیار مقاوم به سرما و درصد پروتئین و روغن آن بیشتر از ژیلا است رنگ بذر ان خاکسری  راه راه است و از نظر مقاومت به پوسیدگی ریشه  ماند زیلا و و مقاومت ان نسبت به سرما بیشتر از ژیلا  است .
یو-اس-10 : این رقم توسط تحقیقات کشاورزی کالیفرنیا اصلاح شده و مقاومت خوبی نسبت به پوسیدگی ریشه دارد و از نظر وزن مانند ژیلا ولی روغن وپروتئین آن کمتر از ژیلا است .
یوت : توسط ایالت یوتای امریکا اصلاح شده و تقریبا مانند رقم ژیلا است و به بیماری و خابیدگی حساس است و از نوع خاردار است که رنگ گل آن زرد می باشد .

ا</FONT><FONT color=#00ff00 size=4>ز ارقام دیگر میتوان ( آ-101 ) و ( ان-10 ) را نام برد
 99
1
    , tiraxtur
  پنجشنبه 21 اسفند ، 15:27
  دوستانی كه تو كار ورمی كمپوست هستن پیام بذارن
  خریدارم
  ادامه
  آخرین مطالب مهندسین زراعت و اصلاح نباتات