تهرانجلس , tehrangeles

تهرانجلس

تهرانجلس , tehrangeles

تهرانجلس

1,848نــــفــــــر
عضو شده اند
1,848نفر عضو شده اند
87/07/11 02:27

مادر عزیز در برابرت كویری تشنه هستم (( عکس هایی از...

تهرانجلس
مادر عزیز در برابرت كویری تشنه هستم (( عکس هایی از مادر و فرزند ))
چون هستی من ز هستی توست                        تا هستم و هسـتی دارمت دوست مادر گوهر گرانبهایی است؛بی مثل در آفرینش  

مادر عزیز در برابرت كویری تشنه هستم
ودر انتظار باران محبتت غنچه ای هستم در دستان گرم تو كه با اشكهای پاكت سیراب می شوم .
در دریای بی كران چشمانت پاكی وعشق را دیده ام و می خواهم چون كبوتری سبكبال در پهنه این آسمان پرواز نمایم .
و اكنون از تولد مهر صدای بلبلان ترانه ساز زمین است و این ترانه نوایی است كه قلب های آدمیان را به تپش وا می دارد.
پس مادر ای مهربان ترین پیوند ، هستی ام به عشق تو زنده است  و رأفتت و شهامتت در قلب انسانیت حك شده است. و تو را ای ُدرج بینوای  مروارید خِرد
چگونه باید در این بُرهه از زمان نمایان ساخت كه قصه شجاعت و ایمانت از تمام شمع ها فروزان تر است روزت را همواره ارج می نهیم و رایحه ایثار و محبتت را در جانمان می ستاییم .لطفا اگه خوشت اومد داغش کن
99