زیرصفر , sub_zeroclub

زیرصفر

زیرصفر , sub_zeroclub

زیرصفر

804نــــفــــــر
عضو شده اند
804نفر عضو شده اند
92/01/9 16:03

تصاویری از آینده ی حریم سلطان (فصلی پر از ماجرا)...

زیرصفر
تصاویری از آینده ی حریم سلطان (فصلی پر از ماجرا)مهری ماه دختری جوان میشود

تصویری از  جوانی مهری ماه

اعدام ابراهیم پاشا به دست سلطان سلیمان 

خیانت ابراهیم باعث مرگش میشودمرگ مادر سلیمان و اعدام ابراهیم و ورود بازیگران معروف دیگر

آیسان در نقش فیروزه (جاسوس صفوی)وارد حریم سلطان  میشود وبا خرم به جدال میپردازد


فیروزه بعد از خرم اولین کسی است که به خلوت سلیمان راه میابد


دایی در نقش ابو سوعود وارد کادر حریم سلطان میشودابو سوعود کسی است که سلیمان برای اعدام ابراهیم از وی کمک میخواهد وراه اعدام ابراهیم هم از فکر ابو سوعود خارج میشود


99
10
13
سعید  , saeidba
شنبه 10 فروردین ، 18:38
آهان اینو میگفتم سعید........
ادامه
سیاوش زاهدی , masuod64
شنبه 10 فروردین ، 11:30
جالب بود liike
ادامه
عطا ملک , ata_ma
جمعه 9 فروردین ، 18:14
like
ادامه
امیر یونیک , nima_wow15
جمعه 9 فروردین ، 17:40
dasetun dard nakoneeeeeeeeeeeeee
ادامه
امیر یونیک , nima_wow15
جمعه 9 فروردین ، 17:39
likeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
ادامه
اشکان بی کس , legion07
جمعه 9 فروردین ، 17:05
لایک
ادامه
  , saeed001
جمعه 9 فروردین ، 16:49
likeee
ادامه
اشکان   , i_loveyou
جمعه 9 فروردین ، 16:41
لایک
ادامه
سلماز  ناناز , 00solmaz00
جمعه 9 فروردین ، 16:27
بابا ایول
لایک
ادامه
مـــٌـحـسـن غَــریــــب , shell75
جمعه 9 فروردین ، 16:23
لـــــ ــــــــآیــــ ــــکــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ادامه