سبک شناسی , stylistics

سبک شناسی

سبک شناسی , stylistics

سبک شناسی

1,243نــــفــــــر
عضو شده اند
1,243نفر عضو شده اند
88/08/6 15:33

مساحقه یا لز چیست؟...

سبک شناسی
مساحقه یا لز چیست؟؟؟زنی به امام صادق ع گفت: زنانی كه با یكدیگر مساحقه می كنند ، حدشان چیست؟   امام ع فرمود: حد زنا است (یك صد تازیانه) راستی چون قیامت شود آنها را می آورند و لباسهاییكه از آتش بریده شده بر آنها می پوشانند و مقنعه های اتشین بر سرشان می بندند و زیر جامه های اتشین ببدنشان می پوشانند و عمودهای آتشین در جوفشان فرو می كنند و انها را در جهنم می اندازند.   ای زن اولین قومی كه مساحقه بینشان رواج یافت قوم لوط بودند كه مردها بعمل لواط سرگرم شدند و زنان بی شوهر ماندند پس بیكدیگر مشغول شدند چنانكه مردان با هم مشغول بودند. (هنگام نزول عذاب همگی با هم به هلاكت رسیدند.) و در حدیث دیگری امده كه بخدا سوگند مساحقه زنای بزرگ است. و نیز حضرت در پاسخ زنی كه از مساحقه زنان با یكدیگر پرسید فرمود: در جهنم اند چون قیامت شود چادرهایی از آتش بر آنها پوشیده می گردد و عمودهای اتشین در باطن و عورتهایشان داخل می كنند و انها را در جهنم می اندازند. زن گفت: از این عمل در قران مجید یادی نشده؟ فرمود: بله! عرض كرد: كجا؟ فرمود: و اصحاب الرس (سوره فرقان ایه 40)   در تفسیر صافی روایت مفصلی از حضرت امیرامومنین ع درباره اصحاب رس نقل كرده است و همچنین مرحوم مجلسی هم آنرا در جلد 3 حیوه القلوب ذكر فرموده است برای اطلاع از سرگذشت ایشان و گناهانی كه مرتكب می شدند كه از آن جمله مساحقه زنان بوده بكتب مزبور مراجعه شود. كیفیت هلاكتشان را اینطور بیان می فرمایند كه خداوند باد سرخ سختی بر آنها فرستاد و زمین انها هم اتش فشانی كرد و ابر سیاهی بالای سرشان نمودار شد و بر آن صاعقه بارید بطوری كه همه را اب كرده هلاك ساخت.   حد سحق هر یك از ان دو زن را یكصد تازیانه باید زد.
99