سنسورها , sensorclub

سنسورها

سنسورها , sensorclub

سنسورها

303نــــفــــــر
عضو شده اند
303نفر عضو شده اند
85/04/12 07:30

سنسورهای مادون قرمز در مقاله امروز رو به درخاست مریم...

سنسورها
سنسورهای مادون قرمز
در مقاله امروز رو به درخاست مریم خانوم به سنسورهای مادون قرمز میپردازیم
این سنسور دارای فرستنده وگیرنده است و اصل كار به این صورت است كه بین فرستنده وگیرنده نور باید تبادل كنید تا ارتباط حاصل شود. به اصطلاح یك جریان از یك فوتو دیود عبور می كند اگر نور مرئی باشد به آن LED گفته میشود و اگر این نور نا مرئی باشد به مادون قرمز اطلاق میشود .

چند مثال از کاربرد های این سنسور:
AV INSTRUMENTS
AUDIO
TV
VCD
CD PLAYER
HOME APPLIACES ( اسبابهای خانه )
AIR _ CONDITIONER _ FAN _ LIGHT
REMOTE CONTOROL FOR WIRELESS DEVICES (وسایل بی سیمی)
و غیره ....


سایتهای زیر مثالهای دیگری از کاربرد این سنسور است :
سنسور تشخیص مانع ( دیواره ) سه مرحله ای با حساسیت فوق العاده - مادون قرمز
http://www.iranmedar.com/2006/06/post_20.html

کلیدهای هوشمند مادون قرمز(دیواری)
http://7rang.ir/advertise/goods/subject_93/ads_75.aspx

کلید هوشمند مادون قرمز (سقفی)
http://7rang.ir/advertise/goods/subject_93/ads_246.aspx
اینها مثالهیی از استفاده این سنسور میباسد .


نمونه هایی از این سنسور :

PIC 1018sd
TSL245
TSL 260 _TSL261 _ TSL 262
TSL 1100
UCC5341
UCC5342
و .......................
99