مرکز ملی پاسخگویی , pasokh

مرکز ملی پاسخگویی

مرکز ملی پاسخگویی , pasokh

مرکز ملی پاسخگویی

19,625نــــفــــــر
عضو شده اند
19,625نفر عضو شده اند
88/11/16 20:26

ویژگی های دوست خوب و بد دوست خوب از نظر روایات معصومین...

مرکز ملی پاسخگویی
ویژگی های دوست خوب و بد
دوست خوب از نظر روایات معصومین كسی است كه ویژگی‏های ذیل را دارا باشد: 1 - عقل و خرد: در روایات بر هم‏نشینی با دوستان خردمند تأكید شده است. امام علی علیه‏السلام می‏فرماید: "هم نشینی با دوست خردمند، زندگی بخش جان و روح است".(1) این موضوع به حدی مهم است كه دشمن‏ خردمند بر دولت نادان ترجیح داده شده است. امام علی علیه‏السلام در این‏باره می‏فرماید: "دشمن با خرد برای تو از دوست نادان مطمئن‏تر است". (2) دوستی با مردم دانا نكوست  دشمن دانا به از نادان دوست دشمن دانا بلندت می‏كند           بر زمینت می‏زند نادان دوست 2 - صلاحیت اخلاقی: دوست خوب كسی است كه از رذایل اخلاقی و شرارت باطنی به دور باشد. در روایات معصومین از دوستی با اشرار و اهل فسق و فجور به شدت منع شده است. امام علی علیه‏السلام‏ می‏فرماید: "هم نشینی با تباه كاران مایه تباهی است همانند باد كه وقتی بر مردار می‏وزد، با خود بوی بد به‏ همراه دارد".(3) افرادی كه با دوستان نااهل رفت و آمد می‏كنند، هر چند بتوانند مراقب خویش باشند، اما هرگز نخواهند توانست خود را از رسوایی و ننگ و بدنامی اجتماعی محفوظ بدارند. پیامبر اكرم صلی الله وعلیه وآله می‏فرماید: "شایسته‏ترین مردم برای بدنامی كسی است كه با بدنام‏ها هم‏نشین باشد".(4) تا توانی می‏گریز از یار بد     یار بد بدتر بود از مار بد مار بد تنها تو را بر جان زند   یار بد بر جان و هم ایمان زند 3 - پای بندی به تعهدات: دوست خوب كسی است كه به آداب دوستی متعهد باشد. امام صادق‏علیه‏السلام می‏فرماید: "دوستی حد و مرزی دارد. هر كس آن‏ها را مراعات كرد، دوست حقیقی است و گرنه نسبت دوستی به او نده. حدود دوستی عبارتند از: 1 - آن كه نهان و آشكارش برای تو یكسان باشد. 2 - زینت تو را زینت خود و عیب تو را عیب خویش شمارد. 3 - اگر به ریاست و ثروت و پست و مقام برسد، رفتارش عوض نشود. 4 - اگر تمكن پیدا كرد، از آن چه دارد، نسبت به تو دریغ نورزد. 5 - تو را در گرفتاری‏ها رها نكند و تنها نگذارد". (5)  4 - هم‏طراز بودن: دوست خوب كسی است كه از جهت مالی و اجتماعی هم‏طراز و هم‏سنگ انسان باشد. امام باقر علیه‏السلام می‏فرماید: "هرگاه خواستی با كسی هم‏نشین شوی، با كسی كه مثل تو است، رفیق شو و با كسی كه‏ متكفل تو شود رفاقت نكن كه این دوستی مایة ذلت و خواری است".(6) با این توضیح معلوم می‏شود دوست بد كسی است كه ویژگی‏های فوق را دارا نباشد، یعنی از عقل و خرد برخوردار نباشد و صلاحیت اخلاقی نداشته باشد و به تعهدات پای بند نباشد و هم‏طراز آدمی نباشد. در پاره‏ای از روایات از دوستی با بعضی از افراد نهی شده كه به روایتی جامع در این باره اشاره می‏كنیم. امام سجاد علیه‏السلام مردم را از رفاقت با پنج دسته برحذر داشته است: ای فرزندم، به پنج گروه نظر كن و با آن‏ها رفاقت نكن و سخن نگو و همراه آن‏ها نشو: 1 - از رفاقت با دروغ‏گو بپرهیز كه او مانند سراب است كه نزدیك را دور و دور را نزدیك جلوه می‏دهد. 2 - از دوستی با گناهكار اجتناب كن كه تو را به یك لقمه یا كم‏تر می‏فروشد. 3 - از رفاقت با بخیل خودداری كن كه تو را در زمانی كه نیاز به او داری، رها می‏كند. 4 - از مصاحبت با نادان بپرهیز كه او می‏خواهد به تو نفع رساند اما ضرر می‏رساند. 5 - از دوستی با كسی كه از خویشاوندانش بریده، دوری كن كه او را در قرآن ملعون یافته‏ام".(7)   پی نوشت ها : 1. تصنیف غرر الحكم، ص 429. 2. غرر الحكم، ج4، ص 611. 3. تصنیف غرر الحكم، ص 431. 4. مستدرك الوسائل، چاپ قدیم، ج2، ص 65. 5. اصول كافی، ج4، ص 452. 6. مكارم الاخلاق، ص 131. 7. اصول كافی، ج4، ص 452.
99