بچه های پاك... , pakclub

بچه های پاك...

بچه های پاك... , pakclub

بچه های پاك...

3,134نــــفــــــر
عضو شده اند
3,134نفر عضو شده اند
85/05/17 07:30

باید ها و نباید ها در نوجوان....

بچه های پاك...
باید ها و نباید ها در نوجوان...
بایدها و نبایدها در نوجوان

 

*  تفاوت فکری نوجوان با بزرگسال
* رفتارهای ناسالم با نوجوان
* پیشگیری از بیماریهای روانی در نوجوان
* مثالهایی برای راهنمای رفتاری برای پدر و مادر نوجوان:


فرزند نوجوان می گوید : شما مرا نمی فهمید .

گاهی اوقات فرزند نوجوان شما دیر به منزل می آید

فرزند شما رانندگی غیر مجاز کرده است

فرزند شما مخفیانه سیگار می کشد .

فرزند شما درمورد مسایل جنسی از شما سوال می پرسد

نوجوان شما مخالف درس است
  
نوجوان و خانواده سالم
 وقتی نوجوانی همانند همه فرزندان باید کارش تصحیح شود ، پدر و مادر بالنده و سالم بنای کار را بر گوش دادن ، حس کردن ، فهمیدن ودر نظر گرفتن زمان می گذارد .
این نکات به آنان یاری می دهد که آموزگاران کار آیی باشند . پدر و مادر سالم هیچ گاه سد راه رشد فرزند نمی شوند چرا که می دانند جهان اطراف ما هرگز بی حرکت نمی ماند .
آنان تغییر را به عنوان جز و غیرقابل اجتناب حیات می پذیرند و سعی می کنند آنرا خلاقانه به کار برند تا خانواده را بالنده تر سازند  .
یک خانواده سالم در یک تجربه و آزمایش شرکت می کند و آن این است که احساساتشان را به هم می گویند .
عواملی که باعث خالی بودن یا پر بودن ظرفیت تحملشان می شوند را با هم مقایسه میکنند .
خانواده سالم می داند شخصیت نوجوان با افراد بزرگسال و میانسال تفاوت دارد .
تفاوت فکری نوجوان با بزرگسال
 
بزرگسال


دقیق و مراقب و با تجریه

گذشته گرایی و متمایل به مقایسه با دیروز و امروز

واقع گرایی و قدری مشکوک به زندگی و به مردم

محافظه کار در منش و اخلاق و آداب و رسوم

 عموما سازگار با وضع موجود

علاقه مند به جوان نشان دادن خود

تمایل به محدود کردن رفتارهای مناسب با سن نوجوان
 
نوجوان 


پر جرات و ماجرا جو و سر به هوا

زندگی کردن درزمان حاضر و بی اعتنایی به گذشته

آرمانگرایی و خوشبینی

آزادی طلب و تعارض با آرا سنتی و علاقه مند به آداب جدید 

استفاده کننده از وضع موجود و علاقه مند به تغییر و اصلاحات

علاقه مند به بزرگسال نشان دادن خود

تمایل به پذیرش رفتارهایی که مخالف انتظارات اجتماعی بزرگسالان است .
 در یک خانواده سالم علاوه برموضوعات بالا بطور کلی ، پدر و مادر یک سری آگاهی های خاص دارند تا رابطه سالم تری با فرزند نوجوان خود داشته باشند . مانند این آگاهیها :


بچه ها فقط در سنین کودکی تمامی حرفهای پدر و مادررا گوش می دهند .

بچه ها در سن مدرسه بیشتر به حرف معلم گوش می دهند تا حرف پدر و مادر

نوجوان نصیحت مستقیم را دوست ندارد .

نوجوان دوست دارد مانند بزرگها با او حرف بزنیم

خودشان بهترین الگوی مهربانی به نوجوانشان هستند .

نوجوان باید بداند که برای حفظ مقررات و حرمت خانواده باید از رییس ( پدر و مادر ) اطاعت کنند .

کودکی که همراه با خشونت بزرگ شده است ، در نوجوانی نمی تواند متعادل باشد .

به جای جار و جنجال و داد و فریاد با فرزندش مذاکره کند .

اعمال قدرت و تحمیل نظر و ارزش ها به فرزند کار درستی نیست .

غیبت های پی در پی والدین درخانه مساله خوبی نیست و مشکل ساز می شود .

به فرزندان خود علاقه مند باشند  و آن را ابراز کنند .

کمک خود را از فرزندان دریغ نکنند

آنها را درمواقع مثبت مورد تایید قرار دهند

به فرزندانشان اعتماد کنند و از آنها انتظار بهترین رفتار را داشته باشند .

پدرو مادر باید افرادی خوش خلق و شادی باشند و محیط خانه را با نشاط نگه دارند و به این ترتیب الگوی خوبی برای فرزندان باشند .

گفتگوی آرام و صمیمانه بین اعضای خانواده

ادراک مبتنی بر همدلی و همدردی و گوش شنوا بودن

پذیرفتن نوجوان بدون قید و شرط

درک شرایط و موقعیت دغدغه های خاطر آنان و نگرانی هایشان

کمک کردن به خود مختاری عاطفی آنان

کمک به رعایت توازن بین خود مختاری و استقلال آنها
 
 
* رفتارهای ناسالم با نوجوان


 غر زدن و دائم در حال نصیحت بودن

جر و بحث کردن جلوی فرزند

دادن آزادی بیش از حد به نوجوان

تنبیه کردن ( کتک زدن )

تسلیم خواسته فرزند بودن د رحد غیر طبیعی

توپ و تشر زدن به آنها

انتقاد دائمی از آنها

دوست داشتن مشروط و خرده گیری و ایراد گیری

تفتیش وسایل و دفتر خاطرات و پلیس بازی

از خود بیگانگی

رفتارهای مخرب

اعتماد نکردن به نوجوان

و...
 
 * پیشگیری از بیماریهای روانی در نوجوان
 
خانواده سالم در مورد این موضوع به نوجوان می آموزد :


بهداشت روان از بهداشت جسم جدا نیست .

اگر فکر می کنید مریض هستید ، حتما به پزشک مراجعه کنید .

مشکلات را آنچنان که هستند پذیرا باشند ، آه کشیدن و غصه خوردن و نا امیدی مساله را حل نمی کند

ازکار کردن و درس خواندن به خاطر خود کار یا درس لذت ببرند نه از منافع آن

داشتن سرگرمی  و تفریح و تجارب جدید را تجربه کنند ( با کمک پدر و مادر )

برای زندگی خود و شخص خودشان ارزش قایل شوند و خود را دو ست بدارند .

انسانها را دوست داشته باشند و به حل مشکلاتشان کمک کنند .

سعی کنند روحیه بذله گو و طنز آمیزی داشته باشند .

خرید کتابها و خواندن حرفهای شاد را فراموش نکنند .

از شکست های زندگی درس بگیرند و همیشه در زندگی برنامه داشته باشند .

یادشان باشد که با ورزش کردن  می توانند سلامت روان و جسم خود را تقویت کنند .

و...
 
مثالهایی برای راهنمای رفتاری برای پدر و مادر نوجوان
  
فرزند نوجوان می گوید : شما مرا نمی فهمید .
نبایدها


شما نباید اینگونه صحبت کنید
( عجب حرفایی می زنی ، تو چی کم و کسر داری ، ما قدیما همین رو هم نداشتیم ، منطورت اینه که ما نمی فهیم در حالی که از تو بزرگتریم ، حالا که تو خوش فهمی چکار کردی ؟)


مقایسه کردن او با فرزندان دیگر خانواده ها

ابراز ناراحتی و وانمود کنید که او دلتان را شکسته

و...
 
رفتارهای بهتر


گوش دادن به ادامه حرفهایش و تشویق او به گفتن دلایل این احساس

گفتن جملاتی مانند  : درکت می کنم ، حس خیلی بدیه ، خیلی ناراحتی  و ...
 
گاهی اوقات فرزند نوجوان شما دیر به منزل می آید
  نباید ها


گفتن جملاتی مثل : بچه است گناه دارد و دلسوزی ها و یا گفتن ناسزا و یا اینکه دیگه از چشمم افتادی و ...

تنبیه کردن او

بیرون کردن از منزل

زنگ زدن به دوستان او و دعوا کردن با آنها

بی اعتمادی به او و ابراز این بی اعتمادی
 
رفتارهای بهتر


به فرزند قاطعانه بگویید که برای حفظ مقررات و حرمت خانواده بهتر است  از رییس خانواده اطاعت کنی

ایجاد قوانین خاص و رعایت آنها مانند : حق نداری از ساعت .... به بعد خارج از خانه بمانی .

ازاولیای مدرسه هم می توانید کمک بگیرید ( البته در صورتی که مشاور روانشناس خوبی داشته باشند )

بعد از تکرار عمل ، تفریحات مورد علاقه او را برای مدتی و با ارایه دلیل از او بگیرید

پول توجیبی او را کم کنید و به او بگویید در صورت تکرار این رفتار قطع خواهد شد .
 
فرزند شما رانندگی غیر مجاز کرده است
 
نباید ها


تنبیه بدنی

تحقیر

بیرون کردن از منزل

عدم اعتماد و گفتن مداوم خطا به او
 
 رفتار های بهتر


صحبت کردن با فرزند که تو در سن غیر قانونی نباید این کار را انجام بدهی ( به عنوان یک قانون )

خطرات ناشی از رانندگی بدون گواهینامه را به او بگویید و در ضمن از مثالهای فرضی و حقیقی برای او استفاده کنید .

برای پیشگیری سعی کنید سوئیچ را جایی بگذارید که به او دسترسی نداشته باشد .

هیچ گاه از او نخواهید ماشین را جابجا کند چرا که تشویق می شود در نبود شما هم این کار را بکند .

در صورتی که زمان را مناسب رانندگی می دانید سعی کنید حتما از مراکز مجاز تعلیم رانندگی استفاده کنید

و ...
 
فرزند شما مخفیانه سیگار می کشد .
 نباید ها


تنبیه

حرف نزدن با فرزند

بیرون کردن او از منزل

بی اهمیت جلوه دادن موضوع
 
رفتارهای بهتر


قبلا نه گفتن را به آنها آموزش دهید که درمقابل درخواست دوستان خود جواب نه بدهند .

با فرزند خود صمیمانه صحبت کنید و ازمضرات سیگار او را آگاه کنید ( مثلا : هر عادتی مضراتی دارد ، سیگار زیانهای بدنی و روحی برای او دارد ، سیگار پول او را بر باد می دهد )

سرگرمی جدیدی برای او فراهم کنید .

با او ورزش کنید و به کوه بروید و او را متوجه بسازید که آدم سیگاری نمی تواند به راحتی  چنین ورزشی کند .

به او اعتماد به نفس بیشتری دهید .

برای ترک سیگار بیش از حد او را در تحت تاثیر و فشار خود قرار ندهید ولی چند روزی او را از معاشرت با دوستانی که او را تشویق کرده اند محروم سازبد .

تفریحات نا سالم را از او بگیرید .

و به نوجوان خود اعتماد کنبد .
 
تذکر ( برای پیشگیری بهتر است اینها در محیط منزل نباشند )
 


بی اعتنایی و کم محبتی یا مهر و محبت بیش از اندازه

تبعیض در خانواده به طوری که فرزند آن را احساس کند .

بی توجهی و نشناختن  دوستان ناباب

صرف وقت بی جهت در خارج از خانه

سخت گیری ، تنبیه بدنی ، کنترل بیش از حد و انتقادهای پایان ناپذیر
 
فرزند شما درمورد مسایل جنسی از شما سوال می پرسد
 نباید ها


کنترل کردن شدید

محدود کردن نوجوانان از شنیدن و پرسیدن این گونه مسایل

گفتن جملاتی مانند : رابطه جنسی گناه آلود است ، لازم نیست بدانی خودت می فهمی ، از هم سن و سالهات بپرس ، این همه فیلم برو ببین

استفاده از مثالهایی بی ربط در مورد لقاح گیاهان ،  زایش حیوانات ،...
        
          رفتارهای بهتر


آگاه سازی صحیح فرزندان از مسایل بلوغ و مسایل جنسی ( البته مسایل مربوط به عادات ماهانه و احتلام را قبل ازپیدایش آن آموزش داده شود )

تاکید بر اینکه عفیف بودن یک سرمایه و یک ارزش است .

آگاه کردن آنها ازعوارض روابط جنسی زودرس

آگاه کردن فرزند از اینکه برای کنترل فشارهای جنسی ، پیشرفت در یکی از رشته های ورزشی ، مهارت در یک حرفه و فن صنعتی ، هنرهای دستی و...کمک خوبی است

به او بیاموزید غریزه جنسی را در مقابل حس تعلق به خانواده و علاقه به جامعه و افکار درست در درجه دوم اهمیت  قرار دارد .

آموزش وظایفی چون ( انجام دادن غسل ، به جای آوردن عبادات و ...)

ارجاع به یک روانشناس و یا مشاور مدرسه برای پاسخگویی به سوالات او
 
تذکر :


تنها گذاشتن پسر و دختر کار صحیحی نیست و یا تنها گذاشتن با هر بزرگسال دیگری

ادای روشنفکر غربزده را در آوردن و آزاد گذاشتن بی قید و بند نوجوان ها کار درستی نیست و اگر ناچار باشید باید زیر نظر مستقیم پدر و مادر این رفت و آمدها انجام شود

آموزش مسایل جنسی ، جنس مخالف بسیار مضر است .

آموزش دقیق مسایل مربوط به روابط جنسی زن و مرد نیز باید هنگام ازدواج ضورت بگیرد .
 
 نوجوان شما مخالف درس است
نبایدها  


گفتن جملاتی مانند : بی سوادی موجب بدبختی است ، کسی که درس نخواند حمال می شود ، هر کس درس بخواند می تواند آب باریکه ای داشته باشد ، تو بی استعدادی ، تو خنگی ،

عکس العمل خشم آلود در مقابل نمره بد

تنبیه بدنی و تحقیر روحی
 
رفتارهای بهتر


آگاه سازی فرزند به روش کاملا منطقی نه با تحقیر وسر زنش

کم اعتنایی کنند ، پافشاری بیش از حد روی موضوع مساله را بدتر می کند .

محروم سازی از تفریحات مورد علاقه البته با هدف مشخص و دقیق
99
    آخرین مطالب بچه های پاك...
    بدون متن رسول اکرم صل الله علیه و آله و سلم خطاب به جناب سلمان:... بدون متن بدون متن در گفتن و نوشتن دقت کنیم.... فى فَضلِ زِیارَةِ الحُسَینِ بنِ عَلىٍّ علیه ‏السلام... اِنّ الحُسَینَ صاحِبَ كَربَلا قُتِلَ مَظلوما، مَكروبا... حـس مـیـکنی؟... علی شاه ، علی ماه علی راه ، علی نصر من الله علی زمزمه... قالَ الإمام الجواد (علیه السلام): مَنْ أتَمَّ رُكُوعَهُ... قالَ الإمام الجواد (علیه السلام): مَوْتُ الاْنْسانِ... امام رضا(سلام الله علیه) : هذا [الامامُ الجَوادُ(ع)]... ای حجت برحق خدا ادركنی محبوب تمام اولیا ادركنی ای... توافق ایران و 5+1 بند یک اساسنامه.... قداست ایران،بلندى دماوند، اصالت نوروز ،قدرت آرش،... نمی ﺩﻭﻧﺴﺖ ﻣﺎﺩﺭ ﻣﺎ ﺣﺮﻡ ﻧﺪﺍﺭﻩ .... رسول الله درباره حضرت زهرا سلام الله میفرمایند: به... این روزها آرام بگوییدعیدتان مبارک میدانید چرا؟... اینقدر خاك بر سر و روی خودت مریز زینب تورا به جان... هر چیز را با هرکس مگو و مخور امام محمّد باقر علیه... قرائت قرآن و گردش سنگ آسیاب حضرت جواد الا ئمّه ،... هر روز با قرآن آیه های 81 تا 90 سوره طــــــــــــــــــــه... دیدی زده بالای دری پرچم زهرا بی اذن مشو وارد بزم... دارد دل و دین می برد از شهر شمیمی افتاده نخ چادر... هر روز با قرآن آیه های 71 تا 80 سوره طــــــــــــــــــــه... حضرت فاطمه سلام الله علیها فرمودند: إذا حشرت یوم... بانو نمی یابیمت ، اما کنار تو گریه مرسوم است ، مگر... ای تمام تار و پود مرتضی ای همه بود و نبود مرتضی خانه... میگن مازیار زارع که پنالتی را گرفته بعدش گفته .... اقا این ال مثلا چیه تو دهن مردم انداختین....