اسطوره طوفان , ostoreyetoofan

اسطوره طوفان

اسطوره طوفان , ostoreyetoofan

اسطوره طوفان

4,067نــــفــــــر
عضو شده اند
4,067نفر عضو شده اند
95/05/23 20:03

هر چند حال و روز زمین و زمان بد است یک تکه از بهشت...

اسطوره طوفان
هر چند حال و روز زمین و زمان بد است
یک تکه از بهشت در آغوش مشهد است
حتی اگر به آخر خط هم رسیده ای
آنجا برای عشق شروعی مجدد است
99