ندای اسلام , nedayeeslam

ندای اسلام

ندای اسلام , nedayeeslam

ندای اسلام

45,546نــــفــــــر
پسندیده اند
45,546نفر پسندیده اند
بیشتر
96/10/1 11:12

ﺁﻧﺎﻥ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﺣﺮﻡ ﺩﻭﺳﺖ ﺭﻭﺍﻧﻨﺪ ﭘﯿﻐﺎﻡ ﺩﻝ ﺧﺴﺘﻪ ﯼ ﻣﺎ...

ندای اسلام
ﺁﻧﺎﻥ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﺣﺮﻡ ﺩﻭﺳﺖ ﺭﻭﺍﻧﻨﺪ
ﭘﯿﻐﺎﻡ ﺩﻝ ﺧﺴﺘﻪ ﯼ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ

ﺁﻏﻮﺵ ﮔﺸﻮﺩﻧﺪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺭﺍﻩ ﺧﻄﺮ ﺭﺍ
ﺻﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺜﻢ ﺻﻔﺘﺎﻧﻨﺪ

ﺗﺎ ﺩﺭ ﺳﺮﺷﺎﻥ ﺷﻮﺭ ﻋﺮﺍﻕ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻓﺮﯾﺎﺩ
ﺩﺭ ﻫﺮﻭﻟﻪ ﯼ ﺳﻌﯽ ﺣﺮﻡ ﺟﺎﻣﻪ ﺩﺭﺍﻧﻨﺪ

ﺭﻓﺘﻨﺪ ﻭ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮﺳﻨﺪ ﺁﻩ ﭼﻪ ﻣﯽ‌ﺷﺪ
ﻣﺎ ﺭﺍ ﻋﻘﺐ ﻗﺎﻓﻠﻪ ﯼ ﺧﻮﺩ ﺑﮑﺸﺎﻧﻨﺪ

ﺟﺎ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﮔﺮ ﻓﺨﺮ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ
ﺍﻟﺤﻖ ﮐﻪ ﮔﺪﺍﯾﺎﻥ ﺗﻮ ﺷﺎﻫﺎﻥ ﺟﻬﺎﻧﻨﺪ

ﺑﺎ ﯾﺎﺩ ﺗﻮ ﺍﺯ ﺩﻭﺭ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﻗﺪﺡ ﺭﺍ
ﺗﺎ ﺟﺮﻋﻪ ﺍﯼ ﺍز ﻧﻮﺭ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﭽﺸﺎﻧﻨﺪ

ﺩﺭ ﺣﺴﺮﺕ ﺩﯾﺪﺍﺭ ﺑﺴﻮﺯﯾﻢ ﻭ ﺑﺴﺎﺯﯾﻢ
ﺗﺎ ﺁﺗﺶ ﺩﻝ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻨﺸﺎﻧﻨﺪ

#کمیل_کاشانی
99

تبلیغات

آخرین مطالب ندای اسلام
خدایا بیامرز برایم گناهانی را که جلوگیرند از دعاها.... استاد دولابی: زیارت، نماز، ذکر و عبادتت را، تا زیارت... اگر حجاب ظهـورت وجود تار من است خـدا کنـد که بمیـــرم!... زندگـے بــہ خاطرِ همیــن مهربانے هاے کوچک و بے ریـا... √ میپسندم √ داغ (پست مجدد) √ کامنت √ میپسندم √ داغ (پست مجدد) √ کامنت √ میپسندم √ داغ (پست مجدد) √ کامنت √ میپسندم √ داغ (پست مجدد) √ کامنت √ میپسندم √ داغ (پست مجدد) √ کامنت √ میپسندم √ داغ (پست مجدد) √ کامنت √ میپسندم √ داغ (پست مجدد) √ کامنت آنگونه عمل کنید که در دیگران حس آرامش و نشاط بیافریند... √ میپسندم √ داغ (پست مجدد) √ کامنت √ میپسندم √ داغ (پست مجدد) √ کامنت √ میپسندم √ داغ (پست مجدد) √ کامنت √ میپسندم √ داغ (پست مجدد) √ کامنت بدون متن وقتی با خدا حرف میزنے هیچ نفسے هدر نمے رود وقتی منتظر... مهربانی ، تفسیر صدای خداست….... خداوند وعده نکرده که آسمان همیشه آبی باشد که راه... یــکی درد و یــکی درمان پســـندد یک وصل و یکی هجران... نه با سیاهی ها ناامید شو.... وه.... ▬◄شما رسانه ما هستید! با پسندیدن و پست مجدد مطالب رسانه ما رو یاری میکنید! متشکرم ✿ دیر یا زود تجربه ی زندگی به ما می آموزد که در درون... بدون متن در جهانی که سرمایه گفتمان زندگی است آن جا که معیار... هر دردی که انسان را به سکوت وامیدارد بسیار سنگین... یه سفره ی ساده نه آب پرتقال و نه نوشیدنی های بالا... ▬◄شما رسانه ما هستید! با پسندیدن و پست مجدد مطالب رسانه ما رو یاری میکنید! متشکرم ✿