نوای شعر , navayesher

نوای شعر

نوای شعر , navayesher

نوای شعر

52نــــفــــــر
عضو شده اند
52نفر عضو شده اند
92/12/5 06:32

غریب است دوست داشتن و عجیب تر از آن است دوست داشته...

نوای شعر
غریب است دوست داشتن و عجیب تر از آن است دوست داشته شدن...


بحث قطــراتی از نوعِ احساســت ( نوای شعر )
پست زیبای جناب مهدی ...

99
13
2
نوشین آرام , noushinaram
جمعه 9 اسفند ، 08:20
اقای مهدی.......
ادامه
بانــ ــو  آبــ ﮯ , tanin520
دوشنبه 5 اسفند ، 06:33
ممنونم جناب مهدی ...
ادامه
آخرین مطالب نوای شعر
چشمان تو سازنده ی عشق است و بدیهیست این دل نشود بعد... یک دِل حواس جمع مــرا تارو مار کــرد . مهر را بر سر ؛ آبان بگذار مهربان می گردد .... توی بهانه ی این ابرها که می گریند بیا کــه صاف شود... عشق مانند نماز است که بعد از نیت نادرست است نگاهی... نه آرامشت را به چشمی وابسته کن، نه دستت را به گرمای... ﮐﺎﺵ می ﺷﺪ ﯾﮏ ﺻﺒﺢ ﮐﺴﯽ ﺯﻧﮓ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺰﻧﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ:... جــای تُرَنج ، دست و دل از خود بریده ام این است راز... کــدام مهـــر ؟... خبرت هست که از خوبی خود بی خبری .... از آتش سودایت دارم من و دارد دل داغی که نمی بینــی... گفتم نِگرم روی تـــو ؛ گفتا به قیامت گفتم روم از... مــا به خلــوت با تــــو ای آرام جان آسوده ایم .... بی قرارِ توأم و تاب دگر نیست مرا محسن خلیلی . خــبر داری خیابان را به قصد دیدنت هــر روز .... راه مرا اشاره شــو من به کجا رسیده ام ؟... حــالِ خود گفتی : بگــو ، بسیار و اندک هــر چه هست... روزی حکایت ما ناگــه به گفتن آید پوشیده چند داریم... رســوا منم و گر نــه تــو صد بار در دلم رفتی و آمدی... پشت و روی نامه ی ما ؛ هــر دو یک مضمــون بود روز... آه ای آرامش جاویــد کــِی آیــی به دست .... خفــته بودم که خیال ِ تــو ، به دیدار من آمــد .... ای دل ، از عبیــر عشق کم گــوی .... دل رُبایانـــه دگــر بر سر ناز آمــده ای از دلِ مــا... حــالِ مرا دید و کمی آهسته تر رفت با من مدارا کــردنش... آن ستمگر ؛ که وفای منش از یاد برفت آتش اندر من مسکین... جآنا به جان رسید زِ عشق تو کار ما دردا که نیستت خبر... چــو پرید سوی بامت ، زتنم کبــوتر دل به فغان شدم... بــه افسون کدامین شعر در دام من افتادی .... آمــدم شعــر شوم در قلمت رقص کنم لعنت به تو کــه...