نــاصــریـا , nasseria_bnd

نــاصــریـا

نــاصــریـا , nasseria_bnd

نــاصــریـا

764نــــفــــــر
عضو شده اند
764نفر عضو شده اند
96/12/4 15:12

اگر کسی به‌ما بگوید که عاشـق گل است اما ببیـنیم که‌اغلب...

نــاصــریـا

اگر کسی به‌ما بگوید
که عاشـق گل است
اما ببیـنیم که‌اغلب فراموش می‌کند
به گل‌هایش آب بدهد
عشق اورا به‌گل باور نمی‌کنیم.
عشـق
عبارتست از رغبت جدی به‌زندگی و
پرورش آنچه بدان مهر می‌ورزیم.
زمانی که رغبت جدی وجود نداشته باشد عشـقی هم در کار نیست
99
1
1
1
  , zxcnhjh
جمعه 4 اسفند ، 15:15
ادامه