نــاصــریـا , nasseria_bnd

نــاصــریـا

نــاصــریـا , nasseria_bnd

نــاصــریـا

764نــــفــــــر
عضو شده اند
764نفر عضو شده اند
96/12/4 15:01

همیشه قصه شب در همین خلاصه شده است تو غرقِ خوابی...

نــاصــریـا
همیشه قصه شب
در همین خلاصه شده است

تو غرقِ خوابی و
من غرقِ آرزویِ توام ... !
99