نسل جوان  , nasle_javanclub

نسل جوان

نسل جوان  , nasle_javanclub

نسل جوان

3,396نــــفــــــر
عضو شده اند
3,396نفر عضو شده اند
95/10/11 00:06

شرابخوار لیاقت حرف زدن با خداوند را ندارد

نسل جوان
دل سپردن به دریای بیکران رحمت الهی، مناجات با بهترین موجود عالم هستی، شستشوی درون از گناهان و رذائل، ایجاد ستونی محکم و استوار، برای حفظ ایمان، و... از برکات و فواید نماز است که برای انسان شرابخواری که هنوز در حالت مستی به سر می‌برد، تحریم شده است.
99