میز گرد گرافیک , mizegerdgraphic

میز گرد گرافیک

میز گرد گرافیک , mizegerdgraphic

میز گرد گرافیک

386نــــفــــــر
عضو شده اند
386نفر عضو شده اند
92/11/9 20:37

جدید ترین اثر خانه طراحان انقلاب اسلامی صداقت آمریکایی...

میز گرد گرافیک
جدید ترین اثر خانه طراحان انقلاب اسلامی صداقت آمریکایی 2

در این چند وقته که بحث مذاکرات آمریکائیها با جمهوری اسلامی ایران داغ شده است هر روز شاهد نشان دادن چنگ و دندان پوک و پوشالی آمریکا با ادبیات مضحک "همه گزینه ها روی میز است" هستیم.

در این میان آنچه در مقابل این سیاه بازی آمریکائیها ممکن است مورد غفلت قرار گیرد این است که:"اگر شما اینقدر به قدرت چنگ و دندان خود مطمئنید پس چرا با جمهوری اسلامی ایران نیز همچون دیگر کشور های منطقه با منطق تجاوزکارانه و وحشیانه ی خود برخورد نمی کنید و این همه سال،خود و همپیمانانتان را به زحمت انداخته اید. و اکنون همچون شغال پیری که توان ایستادن در مقابل ساده ترین بحرانهای داخلی خود را هم ندارد،تلاش مذبوحانه ای برای سرپا نشان دادن خود می کنید.
آنچه در گرافیک موشن صداقت آمریکایی2 می بینید سعی دارد با بیانی هنری،دقیق و با تکیه به مستندات تاریخی نشان دهد که علت این همه تلاش برای مذاکره؛ قدرت انقلاب اسلامی ایران است نه چیز دیگری...


2792581557548673230?view

خانه طراحان انقلاب اسلامی


دانلود
99
8