مهدی افشارزاده , mehdi_afsharzadeh

مهدی افشارزاده

مهدی افشارزاده , mehdi_afsharzadeh

مهدی افشارزاده

789نــــفــــــر
عضو شده اند
789نفر عضو شده اند
بیشتر
95/05/24 14:05

کیانوش رستمی دلش خاسته مدالش رو تقدیم کنه به مدافعان...

مهدی افشارزاده
کیانوش رستمی دلش خاسته مدالش رو تقدیم کنه به مدافعان حرم ..

شما ناراحتی ؟! تو مسابقات ورودی شرکت کن ، مقام بیار و برو المپیک و قهرمان شو و مدالت رو به داعش تقدیم کن .. حله !
99
26
4
22
حمیدرضا ا , hamiddotnet
جمعه 9 مهر ، 19:00
والاع!
ادامه
محب حیدر کرار  , 1a2s6d
جمعه 2 مهر ، 21:54
خخخخ والا
ادامه
مونا  عسلی  , moonna
یکشنبه 21 شهریور ، 01:44
کیانوش با پول باباش وبا سهمیه حالش نرفته هر دو مال ملت ایرانین
ولی در کل مدال مال او هست ولی به نام ایران
ادامه
آخرین مطالب مهدی افشارزاده