کلوب ازدواج

کلوب ازدواج

206,526نــــفــــــر
عضو شده اند
206,526نفر عضو شده اند
91/04/2 20:12

عکس بچه های دو قلو ی بامزه

کلوب ازدواج
عکس بچه های دو قلو ی بامزه99
آخرین مطالب کلوب ازدواج
ستوده است قلبی که تو را می خواهد رستگارست روحی که... باران که می گیرد کنج چشم هایت می نشینم برای عشق منظره... اسم تو تنها شعر عاشقانۀ دنیاست در ردیفُ قافیۀ گلُ... یک چشم تو بوستانُ چشم دیگرت گلستان ست در نگاهت می... روی پیشانی عشقم چه خوانده ای که چشم هایت مرا به بادُ... هر شب فاصله ها را ورق می زنم در مرور چشمانت و خیالی... تو در من چنانی که از هر گلی رد می شوم عطری صدایم... مرا حوصلۀ شرح غصّه نیست بگذار با خیالت سر کنم آنجا... ... در شرح تو من رؤیاهائی را به چالش کشیده ام که تن ماه... من شعر نمی گویم خواب دست هائی را می نویسم که تا دیر... همیشه به واژه هایم حسادت کرده ام که با تو چشم در... من بغض نمی کنم ناگهان گریه می کنم هوایت که می کنم... احساس من به تو ایلاتیِ باران هاست واژه نشین نمی شود... اینجا باران ست و زیر نم نم ماهُ مریم ها چشم هایت... با دست هایم اندوه ابرهائی ست که رنگین کمانشان خفته... پائیز فقط می آید تا دست عشق را رو کند دلم شهرزاد کوچکی ست که با هزارُ یک شبِ چشم های تو... دلم ادامۀ مطلب چشم های تو ست پلک که می زنی ورق می... هر روز با گل سرخی در باران سر کوچۀ شعرم به پلی می... شعرهایم مکالمات عاشقانه ای ست میان منُ خیال تنهایت... وقتی از تو می نویسم آنقدر غرقِ تو می شوم که دست هایم... وقتی که نیستی من به هیچ چیز ربطی ندارم نبودنت پنجره ای ست بر غروب و من از آن به رژۀ غم هائی... می نشینم زیر باران چشمانت برای پروانه ها شعر عاشقانه... چشم های شرقی ات منع رفتُ آمدِ خورشید و تجمّع بیش... تا اتّفاق چشم هایت چند قبیله شبُ شعرُ باران راه ست... عشق قطعنامۀ چشم های تو ست که باران مکلّف به اجرای... تو از جائی میان بارانُ نگاه خیرۀ عشق می آئی من از... حوصله ام از خودم سر می رود بلند می شوم تمام دنیا...