کلوب ازدواج

کلوب ازدواج

206,533نــــفــــــر
عضو شده اند
206,533نفر عضو شده اند
91/04/2 20:12

عکس بچه های دو قلو ی بامزه

کلوب ازدواج
عکس بچه های دو قلو ی بامزه99
آخرین مطالب کلوب ازدواج
ڪوچۀ بیڪـωـے و تنهایی.... رבّ نگاهҐ تا نگاهت رבّ خوشاینـב تبـωـҐ رבّ ωــہ نـᓆـطـہ... با یاـב تو برگهها را ωـیاهـہ میڪنҐ و چرڪنویـωـها... چشمهایت را میخرҐ و ᓆـابش میڪنҐ روے בیوار، تها ههر... همچوטּ نـωـیمے با בلهҐ بهازے مهے ڪنهے ؛ مهے لرزانهے... اگر روزے בـωـتهایҐ را بـہ בـωـهتانت برωـهانے ، بهر... شب ωـراـωـر یاـב توωـت: ωـیاهے شب ωـیاهۀ موهایت ωـتارۀ... اینجا جزیرۀ مجنوטּ اـωـت.... از پیچ ڪوچـہ تاטּ ڪـہ گذشتم، آنجها ڪهـہ آخهریטּ آجرههاے... ωـڪوتِ آטּ ڪـہ نمهے توانهـב حهر؋ בلهش را بگویهـב... بدون متن بدون متن بدون متن بدون متن وضع بدیست گردباد دلتنگی دلم را با خودش به ناکجا ابادبرده... جهان از تو پر میشود وقتی چشمانت را میگشایی دنیای... قلبم چه کوک هست همیشه بر ساعت عاشقی لا تپش های قلب... خسته ام از شب هایی که می اید وعطر تو را در خواب هایم... بدون متن بدون متن بدون متن بدون متن زمستانم مرا معطر کن به نرگس چشمانت عطرش از هزار فرسخی می اید یادش در هزار توی ذهن میپیچد... بدون متن بدون متن ناگهان موجی رسید نمیدانم از کجا به ساحلی انداخت مرا... کسی باید همیشه انطرف خط باشد کسی که وقت دلتنگی دستت... بدون متن بدون متن