لابی , lobby

لابی

لابی , lobby

لابی

183,458نــــفــــــر
پسندیده اند
183,458نفر پسندیده اند
بیشتر
92/01/29 11:50

عکس: دوچرخه های ساخته شده از امضا  جوری زاچ، طراح...

لابی
عکس: دوچرخه های ساخته شده از امضا
 جوری زاچ، طراح مقیم پاریس دوچرخه های تخیلی ساخته شده از امضا را به معرض نمایش گذاشته است.

فعلا این دوچرخه ها در مرحله مفهومی قرار دارند و شایع است که جوری در حال ساخت دوچرخه هایی شبیه آنچه در تصاویر می بینید، است.99
13
1
عسل جوجو جوووووووون , jojo1992
شنبه 31 فروردین ، 18:00
aaaaaaaaaalllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii bod
ادامه