نسل جوان , javanclub

نسل جوان

نسل جوان , javanclub

نسل جوان

88,279نــــفــــــر
پسندیده اند
88,279نفر پسندیده اند
94/02/28 17:13

پس کی درس بخوانم؟

نسل جوان
99
6
1
3
شروین احمدی , yosefhoseini666
دوشنبه 28 اردیبهشت ، 18:10
بابا ول کنید بخدا همه چی به خوندن نیست
به جایه اینکه این همه تئوری کار بکنید یه کم عملی کار کنید
طلبه بیست سال درس میخونه سر آخر منزوی میشه ومیبینه به درد جامعه نمیخوره چون عملی کار نکرده به خاطر همین همه داخل قم جمع شدن وتا 70 سالگی میرن درس خحارج
ادامه