فرهنگستان زبان و ادب ایرانیان , iranian_languages_and_literature_academy

فرهنگستان زبان و ادب ایرانیان

فرهنگستان زبان و ادب ایرانیان , iranian_languages_and_literature_academy

فرهنگستان زبان و ادب ایرانیان

9,848نــــفــــــر
عضو شده اند
9,848نفر عضو شده اند
96/03/25 23:58

ناشناسی که به تاریکی شب می‌برد نان یتیمان عرب تا...

فرهنگستان زبان و ادب ایرانیان
ناشناسی که به تاریکی شب
می‌برد نان یتیمان عرب
تا نشد پردگی آن سرّ جلی
نشد افشا که علی بود علی

«شهریار»
99
آخرین مطالب فرهنگستان زبان و ادب ایرانیان
پندی دَهَمَت ز دفترِ شاعرِ توس چون تاجِ شَهان گذاشت... گویا طلوع می‌کند از مغرب آفتاب کاشوب در تمامی ذرات... زبان پارسی از زمان تاسیس تا سالیان متمادی زبان رسمی... احسان یارشاطر بنیان گذار دانشنامه ایرانیکا درگذشت.... پارسی را با زبانهای محلی جنگ نیست / هیچ دریایی نورزد دشمنی با جویبار وای از این افسرده گان فریاد اهل درد کو؟... ای بس که نباشیم و جهان خواهد بود نی نام ز ما و نه... بدون متن در باره نام دریای شمال کشور هیچ گاه در تاریخ این... شیخ ابوالحسن خرقانی گفت: جواب دو نفر مرا سخت تکان... بدون متن از خانه بیرون می زنم اما كجا امشب شاید تو می خواهی... آیا در گفتار فارسی امروز واژگانی از عهد هخامنشی یا... بدون متن قمرا پرده برافکن که ز شرم رخ تو چهرهٔ ماه فلک زیر... ماه بالای سر آبادی است اهل آبادی در خواب‌ روی این... بدون متن مرا دردیست اندر دل که گر گویم زبان سوزد و گر پنهان... بیستون بود و تمنای دو دوست آزمون بود و تماشای دو... بدون متن چگونه بنویسیم؟ ما توبه شکستیم، ولی دل نشکستیم!... آن عشق كه در پرده بماند به چه ارزد؟... بی گمان بهترین نصیحت و پند فردوسی به فرمانروایان... به کجا چنین شتابان؟... از واقعه‌ای ترا خبر خواهم کرد و آنرا به دو حرف مختصر... فردوسی در آغاز برتخت نشستن هر شاهی و پیدا شدن هر... بدون متن تا جان به تنم هست ز ایران گویم در وصفِ زنانِ همچو... شب از وحشت گرانبار است جهان آلوده خواب است و من در...