فرهنگستان زبان و ادب ایرانیان , iranian_languages_and_literature_academy

فرهنگستان زبان و ادب ایرانیان

فرهنگستان زبان و ادب ایرانیان , iranian_languages_and_literature_academy

فرهنگستان زبان و ادب ایرانیان

9,803نــــفــــــر
عضو شده اند
9,803نفر عضو شده اند
96/03/25 23:58

ناشناسی که به تاریکی شب می‌برد نان یتیمان عرب تا...

فرهنگستان زبان و ادب ایرانیان
ناشناسی که به تاریکی شب
می‌برد نان یتیمان عرب
تا نشد پردگی آن سرّ جلی
نشد افشا که علی بود علی

«شهریار»
99
آخرین مطالب فرهنگستان زبان و ادب ایرانیان
تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم. بدون متن بدون متن من و تو آبروی ماندۀ باغیم و بارآور من و تو باغِ آفت... آفرین بر روان فردوسی آن همایون بهار فرخنده او نه... این واژه ها که امروز آشنا می نمایند، روزگاری ناآشنا... گاهی به آسانی میتوان پارسی تر نوشت. جایگزینی «پَنامیدن» به‌جای « ممنوع‌کردن» کاربرد واژه «ناسازوار» به جای «متناقض» در یکی از... در کجا علمِ سخن یاد گرفتی که هنوز ظاهرا معنیِ " برگرد... دهم اردیبهشت روز ملی دریای پارس خلیج فارس الخلیج... جشن اردیبهشت‌ گان: روز دوم اردیبهشت جشن اردیبهشت‌... ‍ ساحل افتاده گفت گرچه بسی زیستم هیچ نه معلوم شد... احداث محوطه های محصور برای پرورش گل و گیاه نه تنها... داستانی جالب از قدرت طبع شعر ملک‌الشعرای بهار می‌... مردی به نزد پوریای ولی آمد و گفت جامه ات را برای... یکی از ملوک بی انصاف پارسایی را پرسید از عبادت‌ها... بیا ساقی!... به مناسبت اول اردیبهشت، زادروز سعدی: شهرتی که سعدی... اهالى اصفهان مردمى خوش قیافه اند!... آیین گل غلتان رسم سنتی مناطق دامغان این رسم هزار... وضعیت کشور فارسی زبان تاجیکستان از قلم دکتر مجد:... فله ای زیست بی بام و بی هوا همیشه یک پایش از دایره... ساقیا امشب ز درد عشق حالی دیگرم نغمه ای دیگر بگو... اینک طلوع فروردین گداخت آن همه برف دمید اینهمه گل... در روزگاری که هنوز خبری از تلسکوپ و دوربینهای پیشرفته... چه هوایی چه طلوعی جانم باید امروز حواسم باشد که اگر... یکی را همه زفتی و ابلهی ست یکی با خردمندی و فرهی... اول اردیبهشت روز بزرگداشت، استاد اجل، سعدی شیرازی... یکی از موارد پژوهشی در شاهنامه فردوسی تکرار واژه...