حباب , hobab

حباب

حباب , hobab

حباب

31,540نــــفــــــر
عضو شده اند
31,540نفر عضو شده اند
91/08/16 20:23

همیشه دلتنگ توام....

حباب
همیشه دلتنگ توام...
  در جــســتـــــ وجــــوی تــــــو چــشــمـــانـــم از نــفــس افــتـــــاد ..    در کــجــــای جــغــرافــیــــای دلــتـــــ ایــســــتـــاده ام    کـــــه خـــــانـه ام ابــریــســــتـــــــ ..    ....    هــمـیـشـــــه دلــــتــنــگـــــــ  تـــــوام ...  
99
    آخرین مطالب حباب
    بهلول سکه طلائی در دست داشت و با آن بازی می نمود.... السلام_علیک_یا_اباعبدالله نشسته ام .... ﺍﺯ ﭘﺮﻓﺴﻮﺭ ﺳﻤﯿﻌﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ : ﺗﻮ چگونه ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ... بدون متن ﺷـــﺐ ﻫﺎﯾﻢ ﻋﺠﯿﺐ ﺩﺭﺩ ﻣﯿﮑﻨﺪ .... نترس عشقم.... خیره به انتهای کوچه ی انتظار چشم می دوزم هر روز آراسته... ﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﻢ ﺑﻤﯿﺮﯾﻢ ﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﻢ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﻧﻪ ﻣﯽ... الا یا ایها الساقی ادر کاسا و ناولها که عشق آسان... در آبم و در خاکم در آتٖش و در بادم این چار بگرد من... من آمدم ای خدا درد خود رها کنم رخصت بده در زنم هی... بدون متن دردم دهی به فٖصــلی درمــان کنی به وصــلی ماتم که... پر گرفتیم ولی باز به دام افتادیم شـــرط بی بال و... گاهی اوقات دلم تنگ طمع تلخ اشک هایم می شود و آرام... صبح تویی.... بــــــاور نمی کنم اینگونه عاشقـانه در مـن ، حبس... همیشه دوستت خواهم داشت : بعد از تو ، حتی نیمه ی مرداد... همیشه مهربان خواهم ماند .... کنار دریا عاشق باشی, عاشق تر میشوی واگر دیوانه, دیوانه... اول دریا، آرام بود و شب ها راه نمی رفت تا تو هوای... پیام امروزمن تازه دم است شادی از نوع سبزش دم کرده... آسان تر نگاهم کن .... گفتنی نیست ولی بی تو کماکان در من نفسی هست، دلی هست،... بذار دستاتُ تو دستم، منُ بازم هوایی کن!... کــــاش میدانست که چقدر برایم ارزش داشت.... ســلامــتــــے قـِـســـمَـــت⇄ ⇜کــــہ هــــر مــــوقـــــع... سکّه های پول همیشه صدا دارند، امّا اسکناس ها بی صدا... مــــن آنِ تو ام!