گلبرگ , golbarg_club

گلبرگ

گلبرگ , golbarg_club

گلبرگ

14,897نــــفــــــر
عضو شده اند
14,897نفر عضو شده اند
95/10/17 12:10

بیزارم از انسان هایی که دیوار بلندت را می بینند ولی...

گلبرگ
بیزارم از انسان هایی که دیوار بلندت را می بینند
ولی به دنبال همان یک آجر لق میان دیوارت هستند که
تو را فرو بریزند !
تا تو را انکار کنند !
تا از رویـــت رد شـــوند
99
18
1
2
نورا  , noora136413691360
شنبه 2 بهمن ، 21:59
like
ادامه