امام زاده عبدالله(ع) , garibtuoiserkan

امام زاده عبدالله(ع)

امام زاده عبدالله(ع) , garibtuoiserkan

امام زاده عبدالله(ع)

6,867نــــفــــــر
پسندیده اند
6,867نفر پسندیده اند
96/10/12 20:13

بگو مامورها زدند!/ مصاحبه افشاگرانه با یکی از مجروحان حادثه شاهین شهر در بیمارستان فیلم

امام زاده عبدالله(ع)
99
11
2
13
     , shantiamehr
چهارشنبه 13 دی ، 10:40
این فتنه نیس چون کاملا اشکاره که اینها یه عده عوضی ان نه مردمی که از پراکندن مسیر رو اشتباهی برن!!
ادامه
عمار   , em313
سه شنبه 12 دی ، 20:15
*******
ادامه