سفر به دبی , dubai_info

سفر به دبی

سفر به دبی , dubai_info

سفر به دبی

2,097نــــفــــــر
عضو شده اند
2,097نفر عضو شده اند
86/06/31 22:54

انواع زبان ها در دبی زبان رسمی کشور امارات، عربی...

سفر به دبی
انواع زبان ها در دبی
زبان رسمی کشور امارات، عربی می باشد. با این حال، انگلیسی نیز بسیار رایج است. بسیاری از علائم رانندگی و تابلوهای فروشگاه ها به زبان انگلیسی می باشند. منو رستوران ها نیز به هر دو زبان عربی و انگلیسی می باشد. چنانچه سعی کنید چند کلمه ای از محاورات روزمره را به عربی بیان کنید، برخورد گرمتری از طرف مقابل خود مشاهده خواهید نمود. در اینجا شما را با چند عبارت عربی که می تواند برایتان سودمند باشد، آشنا می نماییم.   نام های عربی

اسم های عربی یک ساختار رسمی و سنتی دارد که نشان دهنده خانواده و قبیله شخص می باشد. اسم ها معمولا با نامی بر گرفته از قرآن کریم و یا افراد معروف قبیله شروع می شوند مانند محمد، ابراهیم و فاطمه. پس از آن، کلمه "بن" برای آقایان (به معنای فرزند ...) و "بنت" برای زنان استفاده می شود. سپس نام پدر آورده می شود. آخرین اسم نشان دهنده خانواده و یا قبیله خواهد بود. برای خانواده های سرشناس معمولا کلمه "آل" قبل ار آخرین اسم آورده می شود. برای نمونه: "محمد بن ابراهیم آل سلطان". لازم به یادآوری است که در نامه ها و مدارک رسمی مانند ویزا، کلمه بن یا بنت ذکر نمی گردد ولی قاعده کلی رعایت می شود. برای مثال چنانچه اسم شما علی و اسم فامیلی شما مرادی و نام پدرتان بهروز باشد، نام شما در ویزا بصورت "علی بهروز مرادی" درج خواهد شد.
99