سفر به دبی , dubai_info

سفر به دبی

سفر به دبی , dubai_info

سفر به دبی

2,097نــــفــــــر
عضو شده اند
2,097نفر عضو شده اند
86/06/31 22:49

ساعات کار در دبی ساعات کار مراکز دولتی: 08:30 تا...

سفر به دبی
ساعات کار در دبی
ساعات کار مراکز دولتی: 08:30 تا 14:00 شنبه تا چهارشنبهC ساعات کار بانک ها: 08:00 تا 13:00
ساعات کار سفارت خانه ها: 08:45 تا 13:30
ساعات کار صرافی ها: 08:00 تا 13:00 و 16:30 تا 20:30
ساعات کار دفاتر بخش خصوصی و فروشگاه ها:
مراکز دو شیفته: 08:00 تا 13:00 و 16:00 تا 19:00
مراکز یک شیفته: 08:00 تا 18:00
ساعات کار مجتمع های خرید: 10:00 تا 22:00 هر روز غیر از جمعه ها(14:00 تا 22:00)
ساعات زندگی در دبی مانند بسیاری از کشورهای همسایه و کشورهای اطراف دریای مدیترانه می باشد. مردم عادت به خواب نیمروز و خوردن شام در ساعتهای آخر شب دارند. توجه و اهمیت به ساعات کار نیز کمی با سایر کشورهای پیشرفته متفاوت می باشد. بنابر این از به تاخیر افتادن ساعت قرار و ملاقات کاری خود تعجب نکنید. تعطیلات آخر هفته نیز در این جا مفهوم چندانی ندارد اگر چه که جمعه بعنوان یک روز مقدس همیشه تعطیل می باشد. تعطیلات آخر هفته برای دفاتر دولتی و مدارس روزهای پنج شنبه و جمعه می باشد. بعضی از شرکتهای خصوصی نیز بعد از ظهر پنج شنبه و روز جمعه تعطیل می باشند در حالیکه برخی دیگر جمعه و شنبه تعطیل هستند.

همانطوری که گفته شد مجتمع های خرید تمام روز باز می باشند. برخی از فروشگاه های مواد غذایی و جایگاه های سوخت گیری تمام 24 ساعت شبانه روز باز می باشند. بسیاری از مکان ها در روز جمعه باز هستند بجز در ساعت اقامه نماز جمعه (11:30 تا 13:30). مجتمع های خرید نیز در این روز از ساعت 14:00 تا 22:00 باز می باشند. در طول ماه رمضان، ساعات کار در بسیاری از ادارات دولتی و برخی شرکتهای خصوصی به میزان دو تا سه ساعت کاهش می یابد. بسیاری از دفاتر و مراکز صبح ها یک ساعت یا بیشتر دیرتر آغاز به کار می کنند و بسیاری از فروشگاه ها و مراکز خرید، شبها تا دیر وقت باز هستند.
99