گردان سایبری , Cyber313

گردان سایبری

گردان سایبری , Cyber313

گردان سایبری

2,210نــــفــــــر
عضو شده اند
2,210نفر عضو شده اند
99
5
2
5
محدثه احمدی     طلبه , m.a.4
دوشنبه 20 شهریور ، 10:31
واقعا بعضی اجناس ایرانی بسیار باکیفیت هست، واگر بخواهیم‌مشابه خارجیش رو بخریم، به خودمون ظلم کردیم.
ادامه
ثمیر  , joda.1
دوشنبه 20 شهریور ، 10:13
#ایرانی
ادامه