متولدین بهمن , bahmanclub

متولدین بهمن

متولدین بهمن , bahmanclub

متولدین بهمن

13,066نــــفــــــر
عضو شده اند
13,066نفر عضو شده اند
86/03/17 13:06

خصوصیات متولدین بهمن ماه (مرد و زن)   متولد بهمن...

متولدین بهمن
خصوصیات متولدین بهمن ماه (مرد و زن)
  متولد بهمن منحصر بفرد است و برای دیگران یک معما بحساب می آید.متولد بهمن فقط بدنبال دانستن است،او باید همه چیز را بداند.گاهی اوقات ناگهان تصمیم می گیرد که در سرزمین آینده قدم بزند و با بازگو کردن آینده،دیگران را شوکه می سازد.همچنین بطور سریع و غیر قابل درک از طریق اندیشه،بدون کوشش و یا منطق قابل فهم برای دیگران با دیدی مستقیم و بدون خطا،افکار اطرافیانش را می خواند به همین دلیل او بهترین مشاور هر فرد است چون او مشکلات واقعی افرادرا که برای خودشان روشن نیست بخوبی می بیند و می تواند بهترین راهنمایی وراه حل را ارائه دهد.با وجود طبیعت آرام و مهربانی که متولد بهمن دارد از به حیرت در آوردن افراد به وسیله رفتار گاه نامتعادل خود لذت می برد و همیشه با رفتار خود،اشخاص را شگفت زده می کند.در نظر متولد بهمن فقط حقیقت است که بر حق است،او حقیقت را تشخیص می دهد و برای احقاق آزادی و برابری و برادری از هیچ کوششی فروگذار نمی کند.متولد بهمن ذاتا اجتماعیست و اهل معاشرت است و دوستان بسیاری دارد.وقتی پای دوستی در میان است شما می توانید بطور نامحدود روی او حساب کنید اما علی رغم علاقه ی افراطیشان به دوستی،متولدین بهمن دوستان بسیار نزدیک چندانی ندارند. برای متولد بهمن ماه ، عشق احساسی دور از خودخواهی و مستقل است که تجربه ی آن لذت بخش می باشد . او وسعت عشق را می شناسد و ابعاد آن را می بیند . عشق برای متولد بهمن یک ارتباط ذهنی محسوب می شود که فقط از طریق روح و اندیشه انجام می گیرد و او صورت دیگری برای آن نمی شناسد . همیشه مشتاق و آرزومند بدنبال چنین تکاملی می گردد . حالت خود را آشکار نمی سازد.نمی گذارد از برنامه های او آگاه شوید.مخفی کاری زیاد دارد و آنچه را که در درونش می گذرد همیشه مخفی می کند.راه و روش زندگی خود را دائما تغییر می دهد.خودخواه و مغرور است.با افکار علمی هیچ گونه سر وسری ندارد.خیلی پرکار است و هیاهوی بسیاری دارد.همیشه منافع خود را بخاطر منافع دیگران نادیده می گیرد و بعنوان شریک زندگی همیشه می توان روی او حساب کرد.نوعی انزوای عجیب او را احاطه کرده است و اغلب اشخاص درک غلطی از او دارند.فایده ای ندارد از نظر احساسی به چنین طبیعت غیرشخصی وابسته بشوید ولی اگر عمیقا روی او تاثیر بگذارید ممکن است نیم نگاهی به پشت سر خود بیندازد! معمولا همه را خواهر و برادر خود می داند.نظرات خود را رک بیان می کند.اعتماد به مردم برای متولدین بهمن امری طبیعی نیست.از دروغ و تقلب بیزار است ولی در نظر او دروغ یک چیز است و امتناع از بیان چیز دیگر. به قول خود وفادار می ماند.دختر متولد بهمن: علاقه ی خاصی به حساب بانکی شما ندارد اما انتظار دارد که از لحاظ موفقیت های غیر مادی تان مورد احترام باشید.باوقار،شوخ طبع،کمرو و تودار است.اولین عشق حقیقی و صادقانه ی خود را همه ی عمر بیاد دارد. خصوصیات مثبت:قدرت بینش عجیب ، صبر و گذشت و تحمل ، عدم وابستگی ، دوستی و محبت ، اصالت ، صداقت ، نوآوری ، صراحت و شهامت ، تکامل گرایی و نبوغ . خصوصیات منفی : سردی ، تنهایی طلبی ، عجیب و غریبی ، حساس بودن ، تک روی و عصبانیت .
99