الگوریتمستان , algorithmha

الگوریتمستان

الگوریتمستان , algorithmha

الگوریتمستان

2نــــفــــــر
پسندیده اند
2نفر پسندیده اند
بیشتر
94/12/13 12:00

دنباله‌ی اعداد فیبوناچی

الگوریتمستان
بسیاری از فرآیندهای طبیعی از جمله ترکیب ساختار بدن موجودات زنده نظم مشخصی دارند و از دنباله‌ی اعدادی تبعیت می‌کنند که امروزه با نام دنباله‌ی اعداد فیبوناچی (فیبوناتچی - Fibonacci) شناخته می‌شود. مشهورترین خاصیت این اعداد نسبت دو جمله‌ی متوالی آنها به ازای جملات بزرگ دنباله است که به عدد طلایی مشهور است.
این دنباله از جمله دنباله‌های عددی است که در طراحی سوالات مسابقات برنامه‌نویسی نیز استفاده می‌شود و گاهی در حل سوالات کاربرد دارد. از این رو آشنایی با روش‌های مختلف تولید جملات آن حائز اهمیت است.
99

    تبلیغات

    آخرین مطالب الگوریتمستان
    مسابقات برنامه‌نویسی: مسأله‌ی What Base Is This - الگوریتمستان ویدئوهای آموزشی: ویدئوهای آموزشی کلاس Programming Challenges - الگوریتمستان مسابقات برنامه‌نویسی: مباحث کاربردی در مسابقات برنامه‌نویسی - الگوریتمستان نوشته‌ها با برچسب تمرین مسابقه برنامه‌نویسی - الگوریتمستان بدون متن مسأله‌ی انتخابات - الگوریتمستان نوشته‌ها با برچسب الگوریتم مسأله‌ی اعداد اردوش - الگوریتمستان ظرف‌ها در ++C دنباله‌ی اعداد فیبوناچی فایل سرآیند algorithm الگوریتم درک و شهود انسانی مسابقات برنامه‌نویسی چالشی CodeCup 2016 نوشته‌ها با برچسب کتاب الکترونیکی - الگوریتمستان نوشته‌ها با برچسب الگوریتم - الگوریتمستان نوشته‌ها با دسته‌بندی الگوریتم‌ها - الگوریتمستان نوشته‌ها با دسته‌بندی مسابقات برنامه‌نویسی - الگوریتمستان نوشته‌ها با دسته‌بندی کتاب الکترونیکی - الگوریتمستان نوشته‌ها با دسته‌بندی ساختمان داده‌ها - الگوریتمستان نوشته‌ها با دسته‌بندی محاسبات ریاضی - الگوریتمستان نوشته‌ها با دسته‌بندی برنامه‌نویسی ++C - الگوریتمستان الگوریتمستان