مرکز تخصصی مقالات  کشاورزی -وب لاگ کشاورز تنها , agri_alonefarmer2

مرکز تخصصی مقالات کشاورزی -وب لاگ کشاورز تنها

مرکز تخصصی مقالات  کشاورزی -وب لاگ کشاورز تنها , agri_alonefarmer2

مرکز تخصصی مقالات کشاورزی -وب لاگ کشاورز تنها

458نــــفــــــر
عضو شده اند
458نفر عضو شده اند
85/07/1 07:30

پنبه     پنبه خصوصیات گیاهی: پنبه گونه های وحشی زیاید...

مرکز تخصصی مقالات کشاورزی -وب لاگ کشاورز تنها
پنبه
 
 
پنبه
خصوصیات گیاهی: پنبه گونه های وحشی زیاید دارد كه همگی به جنس Gossypium تعلق دارد . بنظر می رسد كه منشأ تمام گونه ها از آفریقای استوائی باشد .

قابلیت شستشو ،‌دوام ، استحكام (‌هنگام خشك و تر بودن ) ،‌قابلیت هدایت بخار آب ، دوام شیمیایی ، نرمی ، قابلیت انعطاف و سهولت آب رفتن یا تجمع اولیه از خصوصیات الیاف پنبه می باشد .

بیشتر ارقام زراعی از گونه G.hirsutum می باشد .

پنبه گیاهی است ذاتاً چند ساله كه بصورت گیاهی یكساله مورد زراعت قرار می گیرد .

پنبه دارای ریشه مستقیمی است كه به سرعت زیادی به اعماق خاك نفوذ می كند .

میوه بصورت كپسول یا غوزه است .

سازگاری: پنبه گیاهی است گرما دوست كه به هوای گرم و یك فصل رشد بدون یخبندان حداقل 200 روزه محتاج است . پنبه به آفتاب فراوان نیاز دارد . كمبود نور موجب افزایش رشد سبزینه ای و نقصان تولید غوزه می شود .

ارقام: بیشتر ارقامی كه امروزه در جهان كاشته می شود به گونه G.hirsutum تعلق دارد .

تناوب زراعی: پنبه به عنوان اولین محصول وجینی پس از گیاهان علوفه ای چند ساله ،‌كود سبز و یا كود حیوانی فراوان ( 30 الی 50 تن در هكتار ) قرار می گیرد .

پنبه از محصولاتی است كه می توان آن را طی چند سال مداوم در یك زمین كاشت بدون آنكه عملكرد آن نقصان یابد .

مثالهایی از تناوب پنبه عبارتند از :‌

یونجه ـ پنبه ـ ذرت ـ گندم ـ آیش

كود سبز ( خلر ، منداب ، شنبلیله ، لوبیا روغنی و یا شبدر ) ، پنبه ـ حبوبات ـ گندم

كود سبز ( خلر ، چاودار، ماشك ) ، پنبه

پنبه ـ آیش ـ گندم

پنبه ـ آیش

کود شیمیایی: تولید هر تن وش ( دانه همراه با الیاف ) موجب خروج 32 تا 46 كیلو ازت ،‌12 تا 15 اكسید فسفر ، 32 تا 43 كیلو اكسید پتاسیم ، 30 الی 40 كیلو اكسید كلسیم (cao) و 8 تا 10 كیلو منیزیوم (Mgo) از زمین می گردد . بطور معمول 90 الی 150 كیلو ازت ، 90 تا 120 كیلو فسفر و در صورت كمبود پتاسیم 50 تا 60 كیلو اكسید پتاسیم در هكتار بكار می برند .

تاریخ کاشت: حداقل درجه حرارت برای جوانه زدن بذر پنبه حدود 15 درجه سانتی گراد می باشد . بهترین درجه حرارت برای جوانه زدن و رشد گیاهچه پنبه حدود 34 درجه سانتی گراد است .

میانگین درجه حرارت شبانه روزی هوا به حداقل 15 درجه سانتی گراد رسیده .

روش کاشت: بذر سالم پنبه می تواند تا 11 سال قوه نامیه خود را حفظ نماید مشروط بر آنكه در شرایط مساعدی نگهداری شود .

چنانچه درصد جوانه زدن بذری از 80 درصد كمتر باشد بایستی از كشت آن خودداری شود .


مساله دیگر در كشت پنبه وجود كرك روی پنبه دانه است . كرك نه تنها بر كار دستگاه ردیف كار ایجاد اختلال می نماید بلكه در جذب آب دخالت نموده و جوانه زدن را به تأخیر می اندازد .

برای كرك زدائی می توان از وسایل مكانیكی سانیده استفاده نمود .

اما مواد شیمیایی ماند اسید سولفوریك ( فرو بردن بذر در محلول 1 نرمال اسید برای 10 تا 15 دقیقه و سپس شستن كامل و خشك كردن بذر ) و یا قرار دادن پنبه دانه تحت تأثیر بخار اسید كلریدریك نتیجه بهتر و كامل تری می دهد و كركها بهتر حذف می كند .

کنترل علفهای هرز: پنبه به علف كشهای هرونی بسیار حساس است . علف كشی مانند تریفلورالین را می توان قبل از كاشت با خاك مخلوط نمود . این علف كش اثر بقائی داشته و بذر علفهای هرز را در مرحله جوانه زدن تا 2 الی 3 ماه پس از سبز شدن محصول كنترل می كند بدون اینكه بر پنبه اثر نامطلوبی گذارد .

آفات و امراض: كرم خاردار پنبه ، كرم غوزه پنبه ، كرم برگخوار پنبه ، كرم ساقه خوار پنبه ، عسلك پنبه ، تریپس زرد پنبه ، سن سبز پنبه ، سنگ تخم پنبه ، كنه تار عنكبوتی و كك پنبه را نام برد .

كرم خاردار پنبه با نام علمی Earias insulana از مهمترین آفات پنبه در ایران محسوب می شود .

كرم خاردار به رنگهای قهوه ای ، زرد یا سبز زیتونی و گاهی خاكی دیده می شود . بر روی حلقه های پشتی بدن لارو برآمدگی های گوشتی خار مانند دیده می شود . این كرم از اوایل فصل به غنچه های جوان حمله و از طریق تغذیه آنها را سوراخ كرده و باعث ریزش گلها و غوزه های جوان می گردد . غوزه های مسن مقاومت نشان داده و ریزش نمی یابد .

و نیز مبارزه شیمیایی با سمومی مانند گوزاتیون یا سوین امكان پذیر است .

كرم غوزه پنبه با نام علمی Heliothis obsoleta علاوه بر پنبه به بسیاری محصولات دیگر نیز حمله می كند . خسارت توسط لاروهائی بعمل می آید كه طول آنها به 40 میلیمتر می رسد و رنگ بدن آنها از سبز تا سیاه متفاوت و روی پشت آنها چهار ردیف نوار تیره مشاهده می شود . لاروهای جوان ابتدا از پارانشیم برگ تغذیه و سپس به غنچه ، گل و غوزه حمله و غوزه ها را سوراخ می كند .

كرم برگخوار پنبه با نام علمی Spodoptera littoralis عمومی است كه به پنبه خسارت وارد می سازد .

طول لارو كامل به 40 میلیمتر می رسد و رنگ آن از زرد مایل به سبز تا سیاه مایل به خاكستری با نقطه های سیاه تغییر می كند . در روی سینه و شكم لارو خطوط طولی سبز مایل به زرد و در طرفین بدن نوار پهن موج دار به رنگ زرد تیره مشاهده می شود .

مبارزه زراعی علیه كرم برگخوار پنبه با جمع آوری بقایای محصول ، انهدام علفهای هرز و شخم عمیق پس از برداشت محصول می باشد . مبارزه شیمیایی با سمومی مانند دیپتركس ، سوین و گوزاتیون توصیه شده است .

كرم ساقه خوار پنبه بنام علمی Platuedra vilella كرمی كوچك به طول 7 تا 11 میلیمتر است كه در ابتدای جوانی از جوانه های پنبه تغذیه و سپس از راس ساقه به داخل آن نفوذ و دالانی طولی به طول 5 تا 8 سانتی متر بوجود می آورد . شدت خسارت این آفت با گذشت فصل و چوبی شدن ساقه ها كاهش می یابد .

عسلك پنبه با نام علمی Bemisia tabaci شته ای است كه به بسیاری گیاهان زراعی حمله می كند . این شته از طریق مكیدن شیره پرورده از آوند آبكشی سبب ضعف بوته ها گشته و با ترشحات خود سبب بهم چسبیدگی الیاف و نیز توسعه قارچها می گردد . خسارت اخیر موجب افت كیفیت محصول می شود . برای مبارزه شیمیایی ممكن است از سموم تیودان ، دیمیكرون و یا پرفكتیون استفاده نمود .

تریپس زرد پنبه با نام علمی Thrips flavus حشره زرد كوچكی است كه بسرعت از بوته ای به بوته دیگر انتقال و به جوانه ها ، برگها و غوزه های جوان حمله و در سطح زیرین برگ ایجاد لكه های نقره ای می كند .

برای مبارزه با این آفت ممكن است از سموم فسفره استفاده بعمل آورد .

سنك تخم پنبه با نام علمی Oxycarenus hylipennis حشره كوچكی به طول 4 تا 5 میلیمتر است كه از لپه دانه های رسیده تغذیه می كند . برداشت زودهنگام محصول جهت پیش گیری از تخم ریزی حشره بر روی دانه ها موثر است . كنترل شیمیایی علیه سایر آفات بر كنترل سنك تخم پنبه نیز موثر واقع می شود .

عامل بیماری بوته میری پنبه قارچی است بنام Fusarium oxusporum كه به بافت آوندی ریشه حمله و انتقال آب را مختلف می نماید .

ریزش برگهای مسن در اثر حمله این قارچ تسریع گشته و پژمردگی بوته در ارقام حساس مشاهده می گردد .

ظاهراً ارقام استونویل ، كوكروامپایر به این بیماری مقاوم و ارقام آكالا و دلتا پاین 15 به این بیماری حساسند .

بیماری پژمردگی پنبه توسط قارچ Verticillium dahliae ایجاد می شود .بارزترین نشانه بیماری زرد شدن حاشیه برگها و فواصل رگبرهاست .

انتقال آب در اثر توسعه بیماری دچار اختلال شده و گیاه دچار پژمردگی می گردد . مبارزه بااین بیماری از طریق عملیات معمول بهداشتی ،‌ضد عفونی بذر با قارچ كشها و استفاده از ارقام مقاوم بعمل می آید . ظاهراً رقم ساحل مقاومت نسبی به این بیماری دارد .

بیماری ساق سیاه پنبه توسط یك نوع باكتری بنام Manthomonas malvacearum ایجاد می شود . حمله این باكتری سبب پوسیدگی و سوختگی ساقه و طوقه پنبه می شود . بدنبال توسعه بیماری ساقه ها خشك و یا ضعیف شده و در اثر باد و وزن بوته می شكند . عملیات بهداشتی ، ضد عفونی بذر و استفاده از ارقام مقاوم برای كنترل این بیماری توصیه شده است .

بیماری مرگ گیاهچه پنبه توسط قارچ ساپروفیت Rihizoctonia Solani ایجاد شده و در اوایل دوره رشد به پنبه آسیب می رساند . گاهی گیاهچه قبل از سبز شدن دچار بیماری گشته و در زیر خاك از بین می رود . مبارزه با این قارچ از طریق تأمین شرایط مناسب برای تسریع در سبز شدن بذر و نیز انتخاب ارقام مقاوم انجام پذیر است .

موارد استفاده: كنجاله پنبه دانه 33 الی 43 درصد پروتئین دارد و بعنوان مكمل پروتئین در جیره دام مصرف می شود .
 
99
    آخرین مطالب مرکز تخصصی مقالات کشاورزی -وب لاگ کشاورز تنها