بچه مثبت ایران , bache_mosbate_iran

بچه مثبت ایران

بچه مثبت ایران , bache_mosbate_iran

بچه مثبت ایران

5,381نــــفــــــر
عضو شده اند
5,381نفر عضو شده اند
بیشتر
اِلهى عَظُمَ الْبَلاءُ وَ بَرِحَ الْـخَـفـآءُ وَ انْـکَـشَـفَ الْـغِـطآءُ . وَ انْـقَـطَـعَ الـرَّجـآءُ وَ ضـاقَـتِ الاْ رْضُ وَ مُـنِـعَـتِ السَّـمـآءُ . وَ اَنْتَ الْـمُـسْـتَـعـانُ وَ اِلَیْکَ الْـمُـشْـتَـکـى وَ عَـلَـیْـکَ الْـمُـعَـوَّلُ . فِـى الـشِّــدَّةِ وَ الـرَّخــآءِ اَلـ...اِلهى عَظُمَ الْبَلاءُ وَ بَرِحَ الْـخَـفـآءُ وَ انْـکَـشَـفَ الْـغِـطآءُ . وَ انْـقَـطَـعَ الـرَّجـآءُ وَ ضـاقَـتِ الاْ رْضُ وَ مُـنِـعَـتِ السَّـمـآءُ . وَ اَنْتَ الْـمُـسْـتَـعـانُ وَ اِلَیْکَ الْـمُـشْـتَـکـى وَ عَـلَـیْـکَ الْـمُـعَـوَّلُ . فِـى الـشِّــدَّةِ وَ الـرَّخــآءِ اَلـلّـهُمَّ صَـلِّ عَـلى مُـحَـمَّـد وَ الِ مُـحَـمَّـد . اُولِــى الاْمْرِ الَّــذینَ فَـرَضْـتَ عَـلَـیْـنا طـاعَـتَـهُـمْ وَ عَـرَّفْـتَـنـا بِـذلِکَ . مَـنْـزِلَـتَـهُـمْ فَـفَـرِّجْ عَـنّـا بِـحَــقِّــهِــمْ فَــرَجـاً عـاجِــلا قَــریـبـاً کَـلَـمْـحِ الْـبَـصَرِ . اَوْ هُـوَ اَقْـرَبُ یا مُـحَـمَّـدُ یـا عَـلِىُّ یـا عَـلِـىُّ یـا مُـحَـمَّـدُ اِکْـفِـیـانـى . فَـاِنَّـکُـما کـافِـیانِ وَ انْـصُـرانـى فَـاِنَّــکُما نـاصِـرانِ یــا مَــوْلانـا یـا صاحِب الزَّمانِ . الْـغَـوْثَ الْـغَــوْثَ الْـغَــوْثَ اَدْرِکْـنـى اَدْرِکْـنـى اَدْرِکْـنـى . الـسّــاعَـةَ الـسّــاعَــةَ الـسّــاعَــةَ الْـعَـجَـلَ الْـعَـجَـلَ الْـعَـجَـلَ . یـا اَرْحَــمَ الــرّاحِـمـیـنَ بِــحَـقِّ مُـحَـمَّـد وَ الِـهِ الـطّـــاهِـــریـنَمشاهده کامل مشخصات
3 آذر 1392
شما با رسانه ای در ارتباط هستید که مدیرش از توهین به اقلیتها و جناحهای سیاسی بیزار است و به تمام کسانی که عضو رسانه هستند به دید احترام و مافوق نگاه میکند . هر گونه توهین به معاونان و بی احترامی به کاربران رسانه پیگرد قانونی دارد و اینجا اختلاف سلیقه ها تعارض نیست بلکه گونه ای عقیده و باور کاربر محسوب میشودکه قابل احترام هست .اگر اختلاف سلیقه ای در راستای منش انسانیت نبود با احترام نقد شود .اینجا جای بهترینهاست.

اعضاء

 • عباس محمدی , totofa
 • ئه سرین  چاوجوان , gooleakh
 • مجید اسلامی , jovialsssss
 • آفرودیت بانو , zhooli_pooli
 • 5381 نفر

  morebox img
بچه مثبت ایران , bache_mosbate_iran
بچه مثبت ایران 5 ماه پیش
ادامه
99
بچه مثبت ایران , bache_mosbate_iran
بچه مثبت ایران 5 ماه پیش
ادامه
بچه مثبت ایران , bache_mosbate_iran
بچه مثبت ایران 5 ماه پیش
ادامه
2
1
1
حلما منتظری , roya84417
چهارشنبه 19 اردیبهشت ، 16:59
من که اینطور نیستم...
ادامه
بچه مثبت ایران , bache_mosbate_iran
بچه مثبت ایران 5 ماه پیش
ادامه
بچه مثبت ایران , bache_mosbate_iran
بچه مثبت ایران 5 ماه پیش
ادامه