کلوب دات کام پس از 12 سال فعالیت خاموش می شود بخوانید ...
شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران , N.I.O.R.D.C.

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران , N.I.O.R.D.C.

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران

21نــــفــــــر
پسندیده اند
21نفر پسندیده اند


مشاهده کلیه تصاویر