دهه شصتیها (1369-1360) , 1360_1369_borns

دهه شصتیها (1369-1360)

دهه شصتیها (1369-1360) , 1360_1369_borns

دهه شصتیها (1369-1360)

11,157نــــفــــــر
عضو شده اند
11,157نفر عضو شده اند
دهه شصتیهادهه شصتیهامشاهده کامل مشخصات
26 دی 1383
سرگرمی و طنز
اگه متولد یکی از سالهای 60 تا 69 هستی حتما عضو شو !

اعضاء

 •  , tobaa77
 • وحید اصطهباناتی زاده , vahidestah
 • وحید جون , vahid411
 • بهمن ف , dozlii
 • 11157 نفر

  morebox img

کلوبهای مشابه

 • چشمون سیاه , cheshmonsiyah
 • آدم فروش , unfriendly
 • فرشته هایی اسمونی , angelsclub
لیست لینکها تنها برای اعضای این کلوب مقدور می باشد.
لیست بحث ها تنها برای اعضای این کلوب مقدور می باشد.